Wschodnie Forum Zamówień Publicznych

Wschodnie Forum Zamówień Publicznych to doskonała przestrzeń do zwiększenia wiedzy i poszerzenia dyskusji na temat zamówień publicznych. Podczas konferencji, która odbyła się 5 czerwca w Centrum ECOTECH-COMPLEX, spotkali się przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy oraz naukowcy. Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonał Prorektor ds. ogólnych dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS. W wydarzeniu uczestniczyły też władze kanclerskie uczelni: Kanclerz Grażyna Elżbieta Fiok i Zastępca Kanclerza ds. ogólnych Małgorzata Stręciwilk.

Prof. Arkadiusz Bereza w swoim wystąpieniu zaznaczył: - Cieszę się, że Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej po raz kolejny jest miejscem wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności pomiędzy różnymi środowiskami. Jednocześnie pragnę podkreślić, że nasza Uczelnia jest zawsze otwarta na wszelakie formy współpracy i współtworzenia płaszczyzn dialogu czy komercjalizacji osiągnięć naszych naukowców, do czego Państwa zachęcam.

Prorektor ds. ogólnych wspomniał także o istotnym wymiarze tematyki Forum: - Nie ulega wątpliwości, że prawo zamówień publicznych odgrywa niezwykle doniosłą rolę, stoi bowiem na straży racjonalności wydatkowania środków publicznych, gwarantując jednocześnie przejrzystość podejmowanych decyzji.

Wśród prelegentów znaleźli się: sędzia Sądu najwyższego i kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego UMCS prof. Janusz Niczyporuk, Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych Joanna Knapińska, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Jan Kuzawiński, Zastępca Kanclerza UMCS Małgorzata Stręciwilk, dr Marcin Smaga oraz Mateusz Winiarz – przedstawiciele Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji UJ, dr Robert Siwik – przedstawiciel Instytutu Nauk Prawnych PAN, Izabela Niedziałek oraz Katarzyna Prowadzisz – reprezentantki Krajowej Izby Odwoławczej.

Organizatorami wydarzenia była Katedra Postępowania Administracyjnego UMCS oraz Pracodawcy Ziemi Lubelskiej.

Fot. Magdalena Drwal, Monika Kusiej

    Aktualności

    Data dodania
    6 czerwca 2023