Wręczenie Nagrody honorowej im. Jerzego Giedroycia

4 grudnia br. odbyło się wręczenie Nagrody honorowej im. Jerzego Giedroycia dla kwartalnika „Akcent”.

W spotkaniu wziął udział Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski oraz Sekretarz Kapituły Nagrody im. Jerzego Giedroycia prof. Iwona Hofman. Nagrodę z rąk Rektora UMCS odebrał sekretarz kwartalnika „Akcent” Jarosław Wach. 

Kwartalnik literacki „Akcent” ukazuje się od 1980 roku, a jego pomysłodawcą oraz redaktorem naczelnym jest dr Bogusław Wróblewski. Czasopismo poświęcone jest kulturze i humanistyce w tradycyjnym rozumieniu ich dziedzin, a więc m.in. poezji, plastyce, teatrowi, sztukom wizualnym, przekładom, itd. „Akcent” odegrał niezwykłą rolę w popularyzacji literatury polskiej tworzonej na emigracji, drukując m.in. utwory Witolda Gombrowicza, Aleksandra Wata, Danuty Mostwin, Wacława Iwaniuka, Józefa Łobodowskiego, Anny Frajlich. W „Akcencie” stale obecna jest tematyka pogranicza, sąsiedztwa i przenikania się kultur Polaków, Litwinów, Ukraińców, Białorusinów, Rosjan, Niemców, Żydów, itd. W Bibliotece „Akcentu” ukazało się ponad 20 tomów, w tym międzynarodowe antologie poezji.

Wysoki poziom publicystyki kulturalnej, bardzo dobre rozeznanie w nurtach współczesnej kultury, wrażliwość i wyczucie literackie powodują, że „Akcent” utrzymuje pozycję czasopisma opiniotwórczego. Dr B. Wróblewski wraz z Zespołem stworzył platformę dialogu międzykulturowego.

Kapituła postanowiła również przyznać drugą nagrodę honorową dla Pawła Kowala za książkę „Testament Prometeusza”. Tegorocznym laureatem Nagrody im. Jerzego Giedroycia w 2020 r. został Piotr M. Majewski za książkę pt. „Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu”. 

Fot. Bartosz Proll

 

    Aktualności

    Data dodania
    7 grudnia 2020