Wizyta Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosława Gowina

18 lutego 2020 r. na UMCS odbyło się spotkanie władz rektorskich z Jarosławem Gowinem - Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministerem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W spotkaniu udział wzięli przestawiciele władz naszego uniwersytetu oraz rektorzy lubelskich uczelni publicznych, delegatem władz samorządowych był Zbigniew Wojciechowski - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego. UMCS reprezentowali: JM Rektor - prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Prorektor ds. Kształcenia - dr hab. Alina Orłowska, prof. uczelni, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej - prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Kanclerz - mgr Grażyna Elżbieta Fiok oraz prof. dr hab. Waldemar Paruch. 

Z lubelskich uczelni wyższych przybyli rektorzy: Uniwersytetu Przyrodniczego - prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, Uniwersytetu Medycznego - prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop, Politechniki Lubelskiej - prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński.

Podczas spotkania poruszony został między innymi temat wyzwań stojących przed szkolnictwem wyższym w Polsce oraz kwestia rozwoju dyscyplin naukowych. Wizyta Jarosława Gowina była istotną zapowiedzią uroczystego Dnia Nauki Polskiej (19.02.2020).

 

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności