Wizyta przedstawicieli Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

1 marca br. w Sali Senatu UMCS odbyło się spotkanie przedstawicieli władz rektorskich, dziekańskich i kadry naukowej zajmującej się przedsiębiorczością, z przedstawicielami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Fot. Bartosz Proll

Spotkanie było częścią serii krajowych badań prowadzonych w Unii Europejskiej, realizowanych przez OECD wspólnie z Komisją Europejską. Tego dnia zaprezentowany został także projekt „HEInnovate” dedykowany szkołom wyższym, realizowany przez Komisję Europejską i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Jego Partnerami w Polsce są: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Komisja Akredytacyjna (PKA). Celem „HEInnovate” jest zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z promowania i wspierania przedsiębiorczości i innowacji w szkolnictwie wyższym, a także badania postępów na polskich uczelniach (ISW) w kierunku rozwoju przedsiębiorczości.  Projekt skupia się na kwestiach takich jak wsparcie dla absolwentów i pracowników w rozpoczęciu działalności gospodarczej, rozwoju idei przedsiębiorczości wśród studentów, wymiany wiedzy pomiędzy uczelniami a podmiotami pozauniwersyteckimi i komercjalizacji badań naukowych.

W ramach projektu powstało także darmowe narzędzie samooceny dla wszystkich typów uczelni pod nazwą HEInnovate. Pozwala ono ocenić uczelnię przy użyciu szeregu stwierdzeń odnoszących się do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zarządzania, personelu i powiązania z biznesem.

HEInnovate obejmuje siedem obszarów samooceny:

• Przywództwo i zarządzanie

• Organizacja: finansowanie, zasoby ludzkie i inicjatywy

• Nauczanie przedsiębiorczości

• Przygotowanie i wspieranie przedsiębiorców

• Wymiana wiedzy i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

• Internacjonalizacja Uczelni

• Wpływ programu przedsiębiorczości.

Głównym celem prowadzonych przez OECD działań jest zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z promowania przedsiębiorczości i innowacji w szkolnictwie wyższym, a także badanie postępów polskich uczelni w kierunku rozwoju przedsiębiorczości.

                

    Aktualności

    Data dodania
    3 marca 2016