Wizyta młodzieży z Ukrainy

Od 24 do 30 stycznia br. na UMCS gościła grupa młodzieży z Ukrainy (Odessa, Mikołajów, Bałta), która przyjechała zapoznać się z ofertą kształcenia naszego Uniwersytetu.

Pogram obejmował zajęcia z języka i kultury polskiej prowadzonych przez pracowników Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, zwiedzanie Lublina (wycieczka w ramach projektu "Spacery Lublin z Duszą"), zwiedzanie budynków dydaktycznych UMCS:  ACK UMCS "Chatka Żaka" (Radio Centrum oraz TV UMCS) oraz obiektów sportowych Centrum Kultury Fizycznej.

W przygotowanie wizyty włączył się także Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS, który przeprowadził wieczór gier analogowych.

Wizyta zagranicznych gości została zorganizowana w ramach współpracy UMCS ze Związkiem Polaków m. Odessy im. Adama Mickiewicza.

Fot. Mateusz Woźniak

    Aktualności

    Data dodania
    1 lutego 2016