Wizyta Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego na UMCS

12 grudnia 2013 r. prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gościła na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Była to pierwsza wizyta Pani Minister na UMCS po objęciu urzędu. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego spotkała się z prof. Stanisławem Michałowskim, Rektorem UMCS, a także z prof. Ryszardem Dębickim, Prorektorem ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, prof. Ryszardem Mojakiem, Prorektorem ds. Ogólnych, oraz Grażyną Fiok, Kanclerz UMCS. Tematem spotkania były sprawy bieżące Uczelni.

Fot. A. Adamska

Wcześniej w rozmowie z lubelskimi dziennikarzami prof. Lena Kolarska-Bobińska zapewniła, że uczelnie wyższe nie potrzebują żadnej rewolucji, ponieważ wiele zmian instytucjonalnych zostało wprowadzonych w ostatnich latach.

- Spokojnie musimy zastanowić się razem z całym środowiskiem akademickim, jak wykorzystać szanse stwarzane przez Horyzont 2020, bo nie chodzi o to, aby wydać te pieniądze, ale aby wydać je z głową - dodała pani Minister.

Horyzont 2020 jest największym w historii unijnym programem ramowym na rzecz badań naukowych i innowacji. Jego łączny, siedmioletni budżet wynosi blisko 80 mld. euro.

Przed objęciem funkcji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska była (od 2009 r.) posłem do Parlamentu Europejskiego. Zasiadała w Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Rozwoju Regionalnego i Komisji Petycji. Wcześniej, w latach 1991-1997, zajmowała stanowisko Dyrektora Centrum Badania Opinii Społecznej. Od 1997 r. sprawowała funkcję Dyrektora Instytutu Spraw Publicznych. Doradzała Prezydentom RP: w latach 1992-1995 Lechowi Wałęsie (Komitet Ekonomiczny), w latach 2001-2005 Aleksandrowi Kwaśniewskiemu (Grupa Refleksyjna), a także Pełnomocnikowi Rządu do spraw negocjacji członkowskich z Unią Europejską. Jest członkiem Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Naukowej Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prof. Lena Kolarska-Bobińska jest autorem ponad 300 prac naukowych: książek, artykułów, opracowań i badań naukowych publikowanych w prasie polskiej i zagranicznej.

    Aktualności

    Data dodania
    12 grudnia 2013