Wizyta delegacji ukraińskiej na UMCS

9 czerwca br. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej odwiedziła liczna delegacja z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im Mychaila Kociubynskogo z Winnicy (VSPU). W spotkaniu z Prorektor ds. Kształcenia, dr hab. Aliną Orłowską, prof. nadzw. wzięli udział m.in. dr Natalia Lazarenko - Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Winnicy, dr Serhij Gusiev - Prorektor ds. Pracy Naukowo-Pedagogicznej VSPU, prof. dr hab. Alla Kolomijec - Prorektor ds. Nauki VSPU, dr Andrij Bezugly - Prorektor ds. Pracy Naukowo-Pedagogicznej i Innowacji VSPU, dziekani poszczególnych wydziałów oraz przewodniczący niektórych instytutów i katedr.

Fot. Bartosz Proll

Podczas spotkania dr hab. Alina Orłowska, prof. nadzw. przedstawiła możliwości naukowe i dydaktyczne UMCS oraz innowacyjne jednostki i osiągnięcia naszej Uczelni. Zwróciła także uwagę na program obchodów jubileuszu 150-lecia urodzin Marii Curie-Skłodowskiej na Uniwersytecie.

Goście opowiedzieli o swojej uczelni i przedstawili pomysły na współpracę. Wśród najciekawszych projektów zostały wymienione m.in. wymiana kadry naukowo-dydaktycznej, realizacja wspólnych projektów badawczych w zakresie archeologii, języków obcych, zarządzania przestrzenią miejsc sakralnych, obliczeń matematycznych i in. W ramach współpracy dydaktycznej wskazano na możliwości tradycyjnej wymiany grup  studenckich (semestralne i krótsze cykle dydaktyczne, organizacja praktyk studenckich) oraz możliwość prowadzenia wspólnych programów studiów (podwójny dyplom). Zagraniczni goście wyrazili szczególne zainteresowanie pracą Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS - nie tylko w zakresie nauki języka polskiego dla studentów, lecz przede wszystkim pod kątem szkolenia kadry naukowo-dydaktycznej kierunku polonistyka VSPU.

Przedstawiciele obu uczelni zgodzili się, że widzą wiele podobieństw pomiędzy uczelniami i szeroki wachlarz perspektyw, co daje możliwości dalszej współpracy.

Autor: Natalia Derevinska-Sobiecka

    Aktualności

    Data dodania
    13 czerwca 2017