Wizyta delegacji chińskiej na UMCS

Chińska delegacja samorządowa z prowincji Fujian zgłosiła się do Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS z ofertą wszechstronnej współpracy.

Spotkanie przedstawicieli Wydziału z zagranicznymi gośćmi odbyło się 6 marca br. Jego celem było zaprezentowanie prowincji Fujian oraz  wymiana doświadczeń w zakresie gospodarki przestrzennej. Uczestniczyli w nim Dong Jianzhou - Deputy Director General of Fujian Provincial Department of Land and Resources, Qiu Haiou - Deputy Chief of Fujian Provincial Supervision Team of Land and Resources, Zheng Hong  - Director of Fujian Provincial Bureau of Real Estate Registration.

WNoZiGP UMCS reprezentowali: dr hab. Irena Pidek, prof. nadzw. - Prodziekan Wydziału ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, dr Jolanta Rodzoś – Prodziekan Wydziału ds. Jakości Kształcenia, prof. dr hab. Marian Harasimiuk – twórca kierunku  Gospodarka Przestrzenna i pierwszy Kierownik Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania oraz dr hab. Waldemar Gorzym-Wilkowski, obecny Kierownik tego Zakładu.

Następnie delegacja udała się z wizytą do Prorektora UMCS ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, prof. dra hab. Radosława Dobrowolskiego, z którym omawiano możliwości nawiązania współpracy naukowej z uniwersytetami prowincji Fujian.

Fot. Bartosz Proll

 

    Aktualności

    Data dodania
    8 marca 2017