Wizyta Ambasadora Rwandy na UMCS

23 czerwca Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski przyjął Ambasadora Nadzwyczajnego i pełnomocnego Republiki Rwandy w Polsce, prof. Anastase’go Shyakę. Spotkanie zostało zainicjowane przez dr. Konrada Czernichowskiego, adiunkta w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, a uczestniczyli w nim także dziekan Wydziału Ekonomicznego dr hab. Mariusz Kicia oraz pełnomocnik rektora ds. umiędzynarodowienia kształcenia dr Ewelina Panas.

Fot. Bartosz Proll

Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy pomiędzy rwandyjskimi ośrodkami akademickimi i naszym Uniwersytetem w zakresie dydaktyki i nauki. 

Po spotkaniu z Rektorem, prof. Shyaka złożył wizytę w Welcome Center UMCS, a dr hab. Mariusz Kicia przedstawił infrastrukturę Wydziału Ekonomicznego, w tym sale, w których odbywają się zajęcia realizowane w ramach kierunku Data Science, prowadzonego w języku angielskim i skierowanego głównie do zagranicznych studentów.  Kolejnym punktem było spotkanie Ambasadora ze studentami rwandyjskimi przebywającymi w Lublinie, które odbyło się w Auli II WE. Pobyt w naszym mieście zakończyła oficjalna wizyta Pana Ambasadora w Urzędzie Miasta Lublin. 

Ambasador Anastase Shyaka jest absolwentem polskich uczelni: Politechniki Warszawskiej, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. W Rwandzie sprawował funkcje m.in. Ministra ds. Samorządu Lokalnego, dyrektora generalnego Rwanda Governance Board w Kigali oraz dyrektora Centrum Zarządzania Konfliktem Narodowego Uniwersytetu Rwandy w Butare. Jest wykładowcą akademickim władającym biegle językiem polskim, francuskim i angielskim. 

Źródło: Wydział Ekonomiczny UMCS/Agnieszka Gryglicka

    Aktualności

    Data dodania
    27 czerwca 2022