Wizerunek medialny osób z niepełnosprawnością – dr Anna Bieganowska-Skóra

— W dzisiejszych czasach środki masowego przekazu stanowią potężne narzędzie kształtujące nasz pogląd na otaczający świat. Media dostarczają nam wiedzy i różnych przykładów, pozwalają przeżywać czy doświadczać (...). Podobnie jest w każdej przestrzeni życiowej, a zatem i w naszych rozmowach, nastawieniach i zachowaniach wobec osób z niepełnosprawnościami — mówi dr Anna Bieganowska-Skóra z Katedry Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej Instytutu Pedagogiki UMCS. — Badania pokazują, że środki masowego przekazu są doskonałym narzędziem kształtowania postaw wobec osób z niepełnosprawnościami. Jest to szczególnie istotne w dzisiejszym świecie, który z jednej strony jest coraz bardziej otwarty, z drugiej zaś - po prześledzeniu wyników badań okazuje się, że spora liczba osób nie ma bezpośrednich i osobistych kontaktów z osobami z niepełnosprawnością. I to właśnie dla tej grupy media stają się jedynym „oknem na świat” osób z niepełnosprawnością — podkreśla dr Bieganowska-Skóra.

Zapraszamy do obejrzenia pierwszego odcinka specjalnego cyklu filmów, który powstał w celu popularyzacji wiedzy nt. funkcjonowania, barier i wsparcia psychologicznego osób z niepełnosprawnościami.

Inicjatywa przyczynia się do inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami. Jest to kwestia bardzo ważna w szczególności, że członkami nie tylko społeczności akademickiej UMCS, ale i akademickiego Lublina są także studenci i pracownicy z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. 

Materiał przygotował zespół Centrum Prasowego UMCS we współpracy z Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS.

Realizacja jest współfinansowana z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Fot. Gerd Altman

    Aktualności