Wigilia w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS

14 grudnia 2012 roku (już po raz dwudziesty drugi) odbyła się uroczysta Wigilia zorganizowana przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie. W uroczystości - obok Dyrekcji, pracowników i studentów CJKP – udział wzięli także zaproszeni goście, wśród których wymienić należy Jego Magnificencję Rektora UMCS - prof. dra hab. Stanisława Michałowskiego, Jego Ekselencję ks. Biskupa Mieczysława Cisłę, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Tadeusza Sławeckiego, Dziekanów Wydziału Humanistycznego UMCS oraz przedstawicieli władz Lublina i organizacji polonijnych.

W spotkaniu wzięło udział łącznie ponad 180 osób, w tym 119 studentów - cudzoziemców. Studenci CJKP to głównie osoby polskiego pochodzenia, w większości stypendyści Rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Najliczniejsze reprezentacje w tym roku akademickim przyjechały z Białorusi i Ukrainy, ale są też obecni przedstawiciele Rumunii, Kazachstanu, Rosji, Mołdawii, Chin i Libanu. Znakomita większość to słuchacze tzw. roku „0”, przygotowujący się w Centrum do podjęcia studiów w Polsce. Ponad dwadzieścia kilka osób to słuchacze Podyplomowych Studiów Humanistycznych.

W imieniu gospodarzy wszystkich zebranych przywitał Dyrektor CJKP UMCS, prof. Jan Mazur. Istotą tego niezwykłego spotkania było podzielenie się opłatkiem i wzajemne złożenie sobie życzeń, a także spożycie tradycyjnej polskiej wieczerzy wigilijnej, składającej się z ryb, kapusty, pierogów i barszczu. W trakcie Wigilii zaśpiewano także wspólnie kolędy „Wśród nocnej ciszy”, „Bóg się rodzi” oraz „Lulajże, Jezuniu”.

Zgromadzeni mieli możność obejrzenia tradycyjnych jasełek w wykonaniu studentów CJKP, przygotowanych pod kierunkiem dr Anny Trębskiej-Kerntopf i dr Danieli Kołodziej przy wsparciu mgr Kazimiery Guziuk-Świcy. Integralną częścią występu grupy artystycznego był koncert kolęd w wykonaniu Chóru „Ponad Granicami” CJKP UMCS, przygotowanego przez mgra Jacka Brzezińskiego, będącego równocześnie koordynatorem kilkutygodniowych prób poprzedzających wigilijny występ.

Chór zaśpiewał kilka polskich kolęd, ale w programie nie zabrakło także kolęd ukraińskich i rosyjskich, a znaną w całym świecie kolędę „Cicha noc” można było usłyszeć w 9 językach, w tym również po rumuńsku i – po raz pierwszy w historii Centrum – po arabsku. Bardzo pięknie została także zaśpiewana przez studentów z Rumunii (Bukowina) nieznana w Polsce kolęda „Paśli pasterze woły”.

W bieżącym roku Teatrowi i Chórowi „Ponad Granicami” CJKP UMCS akompaniował na akordeonie guzikowym (podobnie jak w roku ubiegłym) Walenty Wojciechowski, a dodatkowo na skrzypcach – Roman Derdziuk. Obaj panowie są studentami Podyplomowych Studiów Humanistycznych w CJKP UMCS.

Innowacją podczas tegorocznej Wigilii było to, że części artystycznej towarzyszyli wszyscy studenci CJKP, tworząc nastrój betlejemskiej nocy poprzez trzymanie w rękach zapalonych świec w czasie trwania całych jasełek, co wywarło na widzach niemałe wrażenie. Dzięki temu zarówno jasełka jak i występ chóru zostały nagrodzone wielkimi brawami przez zgromadzone w stołówce KUL audytorium.

Fot. Jacek Brzeziński

    Aktualności

    Data dodania
    14 grudnia 2012