Wigilia Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS

Tradycyjne spotkanie opłatkowe Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS z udziałem ok. 200 osób odbyło się 12 grudnia br.

W uroczystości - obok Dyrekcji, pracowników i studentów CJKP – udział wzięli także zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in.: Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski, Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Stanisław Budzik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki, Prorektor ds. Kształcenia prof. Barbara Hlibowicka-Węglarz, Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej prof. Ryszard Dębicki oraz przedstawiciele władz Lublina i organizacji polonijnych.

W imieniu gospodarzy wszystkich zebranych przywitał Dyrektor CJKP UMCS, prof. Jan Mazur. Zgromadzeni mieli także możność obejrzenia tradycyjnych jasełek w wykonaniu studentów CJKP.

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS istnieje od 1991 roku. Do jego głównych zadań należy:
- kształcenie w zakresie języka i kultury polskiej osób mieszkających poza granicami Polski,
- opracowywanie oraz wydawanie skryptów i podręczników z tego zakresu,
- prowadzenie badań naukowych nad językiem i kulturą polską. 


Do głównych form kształcenia w ramach Centrum należą:
- roczny kurs przygotowawczy na studia wyższe w Polsce,
- podyplomowe studia w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego,
- podyplomowe studia w zakresie translatoryki,
- roczne Humanistyczne Studium Podyplomowe dla Cudzoziemców,
- roczny kurs języka polskiego,
- kursy letnie,
- intensywne kursy języka polskiego.

W miesiącach wakacyjnych organizowane są w ramach tzw. Lata Polonijnego specjalistyczne kursy dla Polonii i cudzoziemców, w czasie których uczestnicy mają możliwość pogłębienia znajomości języka polskiego oraz poznania polskiej kultury, literatury, historii. W latach 1991-2013 w prowadzonych przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS różnych formach kształcenia udział wzięło około 9000 cudzoziemców z 75 państw na 5 kontynentach.

Fot. W. Kostko
 


    Aktualności

    Data dodania
    15 grudnia 2014