Warbud S.A. wykonawcą przebudowy Biblioteki Głównej UMCS

28 marca br. została podpisana umowa na „Przebudowę budynku Biblioteki Głównej UMCS w Lublinie” z wykonawcą – firmą Warbud S.A., reprezentowaną przez prezesa zarządu Nicolasa Depreta i prokurenta Lecha Wąsowskiego. Tego dnia nastąpiło także symboliczne przekazanie obiektu biblioteki, które odbyło się w obecności prof. Arkadiusza Berezy, prorektora ds. ogólnych UMCS, Grażyny Elżbiety Fiok, kanclerz UMCS, Małgorzaty Stręciwilk, zastępcy kanclerza ds. ogólnych UMCS, Jacka Kwaśnego, kierownika budowy i Krzysztofa Siemionka, kierownika Działu Ofertowania Warbud S.A.

Dzięki środkom własnym uczelni i wsparciu ministerialnemu gmach przejdzie kompleksową modernizację. Zgodnie z projektem jego infrastruktura zostanie unowocześniona i dostosowana do współczesnych standardów obiektów użyteczności publicznej. W ramach postępujących prac poszerzony i udoskonalony zostanie także proces cyfryzacji i digitalizacji zasobów bibliotecznych. Zaplanowana modernizacja będzie prowadzona z poszanowaniem wartości architektonicznej gmachu stanowiącego ikonę powojennego modernizmu w Lublinie.  

Przypominamy także, że mimo prowadzonych prac, Biblioteka Główna UMCS będzie nadal funkcjonowała, choć w ograniczonym zakresie. Pewna część księgozbioru zostanie udostępniona czytelnikom w formie wolnego dostępu oraz w wersji cyfrowej. Czytelnicy będą także na bieżąco informowani o pozostałych, dodatkowych możliwościach wypożyczenia księgozbioru biblioteki.

Planowany termin zakończenia modernizacji to rok 2026. Łączny koszt inwestycji opiewa na kwotę ponad 70 mln zł.

 

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    28 marca 2024