Vivat Academia, Vivant Professores! Historyczna inauguracja

Do historii przeszła wczorajsza (1.10) środowiskowa inauguracja roku akademickiego. Pięć lubelskich uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Medyczny, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski po raz pierwszy wspólnie przywitało nowy rok akademicki.

Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą w Archikatedrze Lubelskiej sprawowaną przez abp. Stanisława Budzika. Następnie rektorzy i członkowie senatów poszczególnych uczelni, naukowcy, pracownicy oraz studenci uroczystym orszakiem przeszli ulicami Lublina do Filharmonii Lubelskiej.

Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. Wojciech Załuska w swoim wystąpieniu podkreślił: – Inauguracja roku akademickiego to chwila niezwykle podniosła, a dzisiaj historia dzieje się na naszych oczach. Pięć wyższych uczelni, których dorobek naukowy oraz zasługi i osiągnięcia w kształceniu młodzieży w sposób wymierny nie są możliwe do wyrażenia, wspólnie rozpoczyna nowy akademicki. Każda z naszych uczelni to rozpoznawalna w świecie naukowym marka. Zaangażowanie doskonałej kadry, najnowocześniejsze rozwiązania naukowe i badawcze dają gwarancję najwyższego poziomu kształcenia adekwatnego do aktualnych wymogów naukowych i potrzeb rynku pracy. […] Jestem przekonany, że dzisiejszą inauguracją piszemy nowy rozdział we wzajemnych relacjach, także w historii Lublina.

Prof. Załuska wymienił następnie wspólne projekty realizowane przez Związek Uczelni Lubelskich, zaś na koniec swojej przemowy odwołał się do misji uniwersytetów: – Dzisiaj nasza rola jako pracowników akademickich, naukowców, wykładowców, a nade wszystko nauczycieli, wydaje się szczególnie istotna. Trwająca tuż za wschodnią granicą wojna uzmysławia nam wagę pojęć: wolność, patriotyzm, empatia, humanizm, wspólnota. Wielki poeta Cyprian Kamil Norwid napisał: Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. Mając na względzie przyszłość Rzeczypospolitej, ten obowiązek spoczywa w istotnej mierze na nas, nauczycielach akademickich. Naszą misją jest wykształcenie nie tylko dobrych specjalistów, ale także obywateli świadomych wartości płynących z zasad demokracji i europejskiego rodowodu, wspartego na silnym fundamencie chrześcijańskiej tradycji. Jestem przekonany, że solidarnie ten obowiązek spełniamy.   

W dalszej kolejności odbyła się symboliczna immatrykulacja studentów pierwszego roku – reprezentantów każdej uczelni: Igi Kołodziej (UMCS), Dominiki Zydorczyk (PL), Alicji Pych (UM), Antoniny Demkowskiej (KUL) oraz Aleksandry Kurzajewskiej (UP). Wyróżniono również najlepszych żaków: Mateusza Jelenia (UMCS), Jakuba Tkaczyka (PL), Michała Siwka (UM), Gabrielę Gutowską (UP) i Patryka Kozaka (KUL).  

Podczas uroczystości wykład inauguracyjny pt. „O pożytkach płynących z wykształcenia wyższego” wygłosił prof. Zbigniew Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego. O oprawę muzyczną zadbał chór złożony ze studentów wyżej wymienionych uczelni, którym dyrygowały: prof. Urszula Bobryk, prof. Elżbieta Krzemińska, prof. Marzena Zofia Bernatowicz oraz prof. Monika Mielko-Remiszewska.

Z okazji tego historycznego wydarzenia listy gratulacyjne przesłali m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, a także minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji autorstwa Bartosza Prolla.

    Aktualności

    Data dodania
    2 października 2023