VI Gala Akademickiego Lauru Dziennikarskiego za nami!

14 marca 2022 roku w Auli Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS odbyła się VI Gala Akademickiego Lauru Dziennikarskiego. Tegorocznymi laureatkami nagrody zostały red. Katarzyna Michalak oraz red. Mariana Kril.

fot. Sylwia Skotnicka

Uroczystego otwarcia Gali dokonali prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS, dr hab. Beata Piskorska, prof. nadzw., Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju KUL oraz dr Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin. W swoich przemówieniach zwrócili oni uwagę zebranych gości na wieloletnie tradycje nagrody AKLAUD oraz międzyuczelnianej współpracy, która pozwala nie tylko na nieskrępowany przepływ doświadczeń pomiędzy dziennikarzami, naukowcami a studentami, ale także wspiera rozwój wspólnoty akademickiej Lublina.

Po przybliżeniu historii Gali przez prof. dr hab. Iwonę Hofman, Przewodniczącą Kapituły Akademickiego Lauru Dziennikarskiego, przedstawione zostały sylwetki nominowanych do nagrody. W kategorii głównej były to: red. dr Anna Duda, red. Justyna Kołodziejczyk, red. Katarzyna Michalak, red. prof. dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk oraz red. dr Małgorzata Żurakowska, a w kategorii AKLAUD Młodych: red. Paweł Bik, red. Aneta Dyrla i red. Mariana Kril.

Decyzją władz Kapituły tegoroczne statuetki AKLAUD powędrowały do rąk red. Katarzyny Michalak – za odkrywanie świata radia oraz udowadnianie, że prawda i emocje nie potrzebują obrazów, oraz red. Mariany Kril – za łączenie radiowej pasji z działalnością na rzecz międzykulturowego dialogu. Obie laureatki w swoich prelekcjach przedstawiły własne definicje dziennikarstwa oraz związanej z nim misji. Redaktor Michalak odniosła się do trudnej relacji mistrza i ucznia, podkreślając znaczenie cierpliwości, empatii i gotowości do poświęceń. Z kolei red. Kril we wzruszającym wystąpieniu udowodniła, że pasja i wiara, że po drugiej stronie odbiornika słucha nas ktoś bliski, kto widzi świat podobnie do nas, to ogromna nagroda, która pozwala przezwyciężać największe przeciwności losu. Część prelekcyjną zamknął prof. dr hab. Karol Klauza, członek założyciel nagrody AKLAUD, który zwrócił uwagę zebranych na aspekt etyczny pracy dziennikarza, którego znaczenie wzrasta zwłaszcza w sytuacjach niepokojących nas konfliktów.

Galę zamknęło spotkanie autorskie z red. Alozym Leszkiem Gzellą, pierwszym laureatem nagrody AKLAUD. Prof. dr hab. Iwona Hofman oraz p. Ewa Hadrian, mając na uwadze tytuł ostatniej książki gościa – „Tylko krzywe zwierciadła. Wybór felietonów z lat 2006-2020”, próbowały ustalić wspólnie z Redaktorem cechy dobrego felietonu oraz jego znaczenie informacyjne, społeczne i kulturalne. W trakcie rozmowy nie zabrakło barwnych wspomnień z pierwszych lat działalności „Kuriera Lubelskiego”, jak i opowieści o pasjach zaproszonego gościa.

VI Gala AKLAUD była realizowana przy wsparciu finansowym Gminy Lublin, w ramach programu „Lublin Akademicki”.

***

Gale Akademickiego Lauru Dziennikarskiego odbywają się nieprzerwanie od 2014 r. Ich głównym celem jest promocja lokalnego dziennikarstwa, a także podkreślenie znaczenia przestrzegania wysokich standardów zawodowych związanych z pracą we współczesnych mediach. Nagroda AKLAUD jest wręczana w dwóch kategoriach: AKLAUD oraz AKLAUD Młodych. Laureatami przyznawanych w ramach Gal nagród zostali wcześniej: red. Alojzy Leszek Gzella, red. Maria Brzezińska, red. Piotr Zdanowicz, red. Małgorzata Sawicka, red. Marek Skowronek, red. dr Bogusław Wróblewski, red. dr Marcin Sanakiewicz, red. dr Ewa Bulisz, red. Martyna Podolska, red. Mateusz Kasiak oraz  red. Łukasz Kucharski.

Gale AKLAUD są organizowane wspólnie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Autorka tekstu: dr Karolina Burno-Kaliszuk

    Aktualności

    Data dodania
    16 marca 2022