V Międzynarodowe Spotkanie Rektorów w Walencji

W dniach 8-10 maja br. trwa V Międzynarodowe Spotkanie Rektorów w Walencji. Biorą w nim udział przedstawiciele 30 polskich uczelni, liderzy z sektora szkolnictwa wyższego oraz przedstawiciele Santander Universidades i Santander Bank. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej reprezentuje rektor prof. Radosław Dobrowolski. Tematem przewodnim wydarzenia jest rola uczelni jako siły napędowej bardziej zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

W programie trzydniowego wydarzenia pod hasłem „Uniwersytet i społeczeństwo” odbywają się inspirujące wystąpienia i panele dyskusyjne nt. kształcenia ustawicznego, promowania przedsiębiorczości i innowacji oraz rozwoju sieci uniwersyteckich, a także międzynarodowy networking.

Inicjatywę można śledzić pod linkiem.

 

Zdj. Santander Universidades Polska

    Aktualności

    Data dodania
    9 maja 2023