Uruchomienie akademickiej klasy językowej

9 września br. w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS została podpisana umowa partnerska pomiędzy Gimnazjum nr 18 w Lublinie (reprezentowanym przez dyrektora mgr. Marka Krukowskiego) a Wydziałem Humanistycznym UMCS (reprezentowanym przez Dziekana prof. Roberta Litwińskiego).

W ramach umowy Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS będzie sprawował patronat nad akademicką klasą językową w Gimnazjum nr 18.

Akademicka klasa dwujęzyczną to innowacja pedagogiczna, w której nauczanie w szkole (według autorskiego programu nauczania przygotowanego przez p. mgr Joannę Kobyłkę) połączone jest z komponentem akademickim, realizowanym podczas zajęć na Uczelni w formie prezentacji, warsztatów, pokazów. Uczniowie będą rozwijać umiejętności językowe i poznawać inne kultury poprzez udział w wydarzeniach organizowanych na UMCS, udział w zajęciach w charakterze wolnych słuchaczy, zajęcia własne prowadzone z wykorzystaniem specjalistycznej bazy sprzętowej Uczelni (np. laboratorium tłumaczeń symultanicznych), spotkania z tłumaczami-native speakerami i inne formy. Istotnym elementem innowacyjnym projektu jest ścisła integracja obu komponentów: treści przekazywane podczas zajęć na Uczelni będą dalej wykorzystywane podczas lekcji w szkole - dla zwiększenia efektywności nabywania wiedzy i umiejętności językowych. Komponent akademicki realizowany jest regularnie przez cały rok (dokładnie co 3 tygodnie przez łączny, 3-letni cykl nauki w gimnazjum).

Fot. Dariusz Raczkowski


Podczas uroczystości został zaprezentowany program kształcenia akademickiego, a uczniowie otrzymali „indeksy”.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: JM Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski, Prorektor UMCS ds. Kształcenia prof. Alina Orłowska, Prodziekan Wydziału Humanistycznego prof. Małgorzata Karwatowska, Dyrektor Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS prof. Halina Ludorowska, Z-ca Dyrektora Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS dr hab. Jarosław Krajka, a także uczniowie akademickiej klasy dwujęzycznej Gimnazjum nr 18 w Lublinie wraz z rodzicami, jak również pracownicy Zakładu Lingwistyki Stosowanej UMCS. 

    Aktualności

    Data dodania
    12 września 2016