Uroczyste zakończenie XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki

Zakończyła się wyjątkowa, XVII edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki. Gospodarzem i głównym organizatorem tegorocznego wydarzenia był Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W sobotę 24 września w Sali Widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka odbyła się uroczysta gala kończąca XVII Lubelski Festiwal Nauki. W wydarzeniu udział wzięli m.in.: dr Mariusz Banach – zastępca prezydenta Miasta Lublin ds. oświaty i wychowania, przedstawiciele władz rektorskich lubelskich uczelni publicznych – prof. Radosław Dobrowolski – rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. Adam Waśko – prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego, s. prof. Beata Zarzycka – prorektor ds. nauki i kadr Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, prof. Jarosław Dudka – prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i prof. Paweł Droździel – prorektor ds. studenckich Politechniki Lubelskiej.

Swoją obecnością galę uświetnili także prorektorzy lubelskich uczelni, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, reprezentanci instytutów naukowych, instytucji kultury i otoczenia biznesu, jak również goście cyklu „Nauka bez granic” – m.in. prof. Jerzy Bralczyk wraz z żoną.

Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski podsumował XVII Lubelski Festiwal Nauki i uroczyście przekazał statuetkę LFN prof. Adamowi Waśko – prorektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, który będzie głównym organizatorem wydarzenia w 2022 r.

Istotną rolę w popularyzacji nauki odgrywają przede wszystkim sami naukowcy, którzy swoim zapałem do odkrywania „nowego” pokazują, że bycie człowiekiem nauki jest nie tylko zawodem, ale także sposobem na życie. Podczas gali nagrodzonych zostało pięciu naukowców/popularyzatorów nauki z uczelni publicznych organizujących LFN, którzy zarówno swoim dorobkiem naukowym, jak i zaangażowaniem w sprawy społeczeństwa, przyczyniają się do promocji nauki:

- prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska – zastępca dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS; wirusolog, immunolog, naukowiec i nauczyciel akademicki. Jej badania koncentrują się na chorobach niezakaźnych: alkoholowych i bezalkoholowych chorobach wątroby, chorobach alergicznych, poznaniu mechanizmów rozwoju chorób oraz sposobów ich zapobiegania. Profesor interesuje się także poszukiwaniem leków przeciwko wirusom, w tym także koronawirusom. Jest popularyzatorem nauki z zakresu wirusologii i wakcynologii, w szczególności tam, gdzie fake newsy rozpowszechniane są najczęściej, czyli w Internecie. Dzieli się fachową i rzetelną wiedzą na temat koronawirusa oraz szczepień przeciwko niemu, zarówno w mediach lokalnych, jak i ogólnopolskich. Prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska promuje wiedzę z zakresu wirusologii i immunologii człowieka i wakcynologii także na swojej stronie na Facebooku, za pomocą której rzetelne i sprawdzone informacje docierają dziennie do blisko 9000 osób.

- prof. dr hab. Agnieszka Monika Wójtowicz – kierownik Zakładu Inżynierii Procesowej w Katedrze Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Swoją energię poświęca na to, by zafascynować kolejne pokolenia naukami przyrodniczymi. Od wielu lat woluntarystycznie pracuje u podstaw: uczestniczy wraz ze studentami w wyjazdach szkoleniowych, wizytach studyjnych, w Dniach Otwartych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w Lubelskim Festiwalu Nauki. Zawsze gotowa do organizacji warsztatów i prezentacji dla młodzieży, w tym dla dzieci niedosłyszących z lubelskich ośrodków. Wraz ze współpracownikami z Zakładu Inżynierii Procesowej tj. prof. dr hab. Tomaszem Oniszczukiem, dr hab. Marcinem Mitrusem oraz dr inż. Maciejem Combrzyńskim tworzy zgrany i twórczy zespół badawczy zajmujący się problematyką dotyczącą możliwości wykorzystania surowców skrobiowych i różnych dodatków w produkcji przyjaznych środowisku biopolimerów naturalnego pochodzenia oraz oceną wpływu warunków procesowych na ich właściwości. Badania prowadzone przez Zespół znajdują oddźwięk w otoczeniu społeczno-gospodarczym naszego regionu i kraju, stając się tym samym ogromną szansą na rozwój Lubelszczyzny. Uzyskaną w toku realizacji prac badawczych wiedzę skutecznie popularyzuje wśród mieszkańców regionu i kraju poprzez wystąpienia w lokalnych i ogólnopolskich programach telewizyjnych, audycjach radiowych, prezentując mieszkańcom regionu praktyczny wymiar badań naukowych, ostatnio głównie dotyczących nowoczesnych materiałów biopolimerowych przyjaznych środowisku naturalnemu;

- dr hab. Lech Giemza, prof. KUL – wykładowca w Katedrze Literatury Współczesnej KUL, zajmuje się poezją współczesną (Miłosz, Szymborska, Nowa Fala), esejem historycznym, diarystyką, także literaturą w Internecie, szczególnie blogosferą. Jest autorem książek „Metafory historyczne w polskim eseju współczesnym”, „Spotkanie w literaturze jako sytuacja nieoczywista”, „Rzeka która cierpi. O poezji Czesława Miłosza” (w druku). Jest też stałym felietonistą w „Gościu Niedzielnym Lubelskim”. Swoją pasję dydaktyczną i popularyzatorską realizuje rozwijając projekt „Książka z plecaka”, w formie wykładów na Facebooku i YouTubie, a także w ramach wyjazdów do szkół;

- prof. dr hab. n. farm. Ewa Poleszak (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), która od wielu lat angażuje się w sprawy dotyczące społeczeństwa i społeczności lokalnych, wspierając różne inicjatywy społeczne m.in. wspieranie schronisk dla zwierząt. Była na wolontariacie w Ugandzie. W 2020 r. otrzymała w zespole naukowców patenty leczenia bakteryjnego zapalenia spojówek. Jest współtwórcą kilku zgłoszeń patentowych na wynalazki, zgłoszonych w ramach uczelni i w Urzędzie Patentowym, których celem jest poprawa zdrowia i jakości usług medycznych. Od listopada 2020 roku prof. Ewa Poleszak jest kierownikiem Ośrodka Popularyzacji Nauki, którego zadaniem jest popularyzowanie nauki w prosty i dostępny sposób dla każdego człowieka w tym osób wykluczonych dostępem do nauki, m.in. seniorów, osób niepełnosprawnych czy mieszkańców, którzy nie mogą brać udziału w życiu naukowym. Ośrodek Popularyzacji Nauki pod kierownictwem prof. Poleszak wprowadził innowacyjny sposób zarządzania wiedzą i komunikacją ze społeczeństwem oraz CSR, to znaczy odpowiedzialność społeczną instytucji m.in. poprzez wykłady dla społeczeństwa. Jest to projekt pilotażowy, który osiągnął ogromny sukces. Kolejnym istotnym projektem OPN było zaangażowanie się Uniwersytetu w projekt Urzędu Miasta „Przedsiębiorcze Dzieciaki”;

- dr inż. Małgorzata Ciosmak, która praktycznie od samego początku Lubelskiego Festiwalu Nauki, bo aż od 16 lat, uczestniczy w organizacji tego wydarzenia jako koordynator z ramienia Politechniki Lubelskiej. Na każdym z nich oprócz nadzorowania spraw organizacyjnych i merytorycznych przygotowuje także projekty, które corocznie cieszą się nieustająco bardzo dużym zainteresowaniem. Od 24 lat współpracuje z Radiem Lublin, uczestnicząc w programach dla dzieci i młodzieży. Popularyzację nauki prowadzi także w szkołach podstawowych i średnich Lubelszczyzny, zachęcając młodzież do pogłębiania własnych zainteresowań i poszukiwania nowych pasji. Jest również współzałożycielką Stowarzyszenia EkoLubelszczyzna, które promuje zarówno proekologiczny styl życia, jak i zastosowanie osiągnięć naukowych dla dobra środowiska przyrodniczego, prowadzi wykłady i kursy branżowe, jest autorką wielu publikacji o charakterze popularnonaukowym z różnych dziedzin nauki.

Podczas gali wyróżnieni zostali także twórcy pokazu multimedialnego fontann pn. „Symfonia Nauki”, który odbył się 18 września na Placu Litewskim. Gratulacje, podziękowania i kwiaty z rąk rektora UMCS prof. Radosława Dobrowolskiego odebrała prof. Urszula Bobryk, pod dyrekcją której Chór Akademicki UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej wykonał utwór skomponowany przez Piotra Bańkę na potrzeby widowiska.

Galę zakończenia XVII LFN uświetnił występ znakomitego zespołu „Włodek Pawlik Trio” w składzie: Włodek Pawlik – fortepian, Damian Kostka – kontrabas i Cezary Konrad – perkusja. Lider zespołu – Włodek Pawlik – jest laureatem Nagrody Grammy z 2014 r. w kategorii „Best Large Jazz Ensemble Album” za płytę „Night in Calisia”. Zespół firmowany nazwiskiem światowej sławy pianisty i kompozytora jazzowego Włodka Pawlika to jedna z najważniejszych formacji polskiego jazzu, odnosząca sukcesy na arenie międzynarodowej, mająca swój udział w najbardziej spektakularnym sukcesie polskiego jazzu – zdobyciu nagrody Grammy w 2014 roku za płytę „Night In Calisia” nagraną z amerykańskim trębaczem Randy Breckerem oraz Orkiestrą Filharmonii Kaliskiej. 

Podczas XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki zrealizowano ponad 1300 projektów indywidualnych uczelni, Urzędu Miasta oraz innych współorganizatorów, promujących naukę oraz badania naukowe, które odbywały się w ponad 100 lokalizacjach i w które zaangażowanych było ponad 1600 osób. 18 września w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka odbyła się gala inaugurująca wydarzenie, a wieczorem na Placu Litewskim w Lublinie zorganizowano pokaz fontann – widowisko multimedialne pt. „Symfonia Nauki”. Z kolei w niedzielę 19 września na Placu Teatralnym przed CSK w Lublinie odbył się Lubelski Piknik Naukowy. 20 września odbyła się premiera filmu dokumentalnego "Kolekcja" w reż. Grażyny Stankiewicz wraz z promocją albumu "Stare druki lubelskie w Bibliotece UMCS" pod red. dr Marty Puszki. 22 września br. wieczorem na Placu Marii Curie-Skłodowskiej zainaugurowano ekspozycję pn. „Aleja lubelskiej nauki” / „Avenue of Lublin science”. Wystawa prezentowała sylwetki 25 znamienitych lubelskich uczonych z pięciu uczelni publicznych: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Lubelskiej. Wystawa „Aleja lubelskiej nauki” prezentowała naukowców i opisy ich najważniejszych osiągnięć naukowych w formie zdigitalizowanych grafik oraz linorytów. Ekspozycja była prezentowana na dużych ekranach ledowych. W dn. 20–24 września realizowano projekty naukowe organizowane przez lubelskie uczelnie i inne instytucje zaangażowane w Lubelski Festiwal Nauki, a w ramach cyklu "Nauka bez granic" gościliśmy m.in.: prof. Jerzego Bralczyka, prof. Ch. Bennetta, prof. Roberta Hubera oraz Dawida Łasińskiego. 

W XVII edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki odbyły się 2454 edycje wydarzeń (w tym 112 edycji dodatkowych). Łączny czas trwania wszystkich edycji projektów to blisko 2600 godzin. Wydarzenia festiwalowe spotkały się z ogromnym zainteresowaniem zarówno uczestników wszystkich wydarzeń, jak i mediów lokalnych i ogólnopolskich.  

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności