Uroczyste promocje doktorskie

13 grudnia br. w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS odbyły się uroczyste promocje doktorów i doktorów habilitowanych. Wydarzenie miało szczególny charakter, było bowiem końcowym, najbardziej miłym akcentem wieloletniego trudu doktorów i opieki naukowej promotorów.

fot. Bartosz Proll

Tego dnia 11 osób uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego i tym samym Uniwersytet osiągnął liczbę 1130 doktorów habilitowanych wypromowanych w swej ponad 73-letniej historii. W tej grupie pracowników rozwój jest najbardziej ceniony, ponieważ doktorzy habilitowani powiększają kadrę samodzielnych pracowników nauki - to świadczy o randze naukowej oraz prawidłowym rozwoju naszej Uczelni.

Drugim momentem świadczącym o rozwoju naukowym w Uniwersytecie są wyniki w zakresie kształcenia doktorów. Podczas uroczystości wypromowanych zostało 32 doktorów i tym samym dorobek Uniwersytetu od początku jego istnienia, osiągnął liczbę 4249 doktorów. Zgodnie z tradycją akademicką, uroczyste ślubowanie odbyło się w języku łacińskim.

    Aktualności

    Data dodania
    15 grudnia 2017