Uroczyste promocje doktorów i doktorów habilitowanych

18 grudnia br. w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS odbyły się uroczyste promocje doktorów i doktorów habilitowanych.

Podczas uroczystości 42 osoby uzyskały stopień naukowy doktora habilitowanego i tym samym Uniwersytet osiągnął liczbę 1273 doktorów habilitowanych wypromowanych w swej siedemdziesięciopięcioletniej historii. W tej grupie pracowników rozwój jest najbardziej ceniony, ponieważ doktorzy habilitowani powiększają kadrę samodzielnych pracowników nauki - to świadczy o randze naukowej oraz prawidłowym rozwoju naszej Uczelni.

Drugim momentem świadczącym o rozwoju naukowym w Uniwersytecie są wyniki w zakresie kształcenia doktorów. Podczas uroczystości wypromowanych zostało 59 doktorów i tym samym dorobek Uniwersytetu od początku jego istnienia osiągnął liczbę 4449 doktorów.

Zgodnie z tradycją akademicką uroczyste ślubowanie odbyło się w języku łacińskim.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności