Uroczyste otwarcie Kampusu Zachodniego UMCS im. Unii Lubelskiej

23 września br. władze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w obecności zaproszonych gości i mediów uroczyście otworzyły nowoczesne obiekty dydaktyczne Wydziału Politologii i Dziennikarstwa oraz Instytutu Psychologii na Kampusie Zachodnim UMCS im. Unii Lubelskiej.

Uroczystość została zainaugurowana symbolicznym przecięciem wstęgi. Przecięcia dokonali: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów – Sebastian Skuza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Anna Budzanowska, Dyrektor Regionu Warbud SA – Piotr Ordon, twórca projektu architektonicznego obiektów z firmy „home of houses” – Piotr Mysiak, JM Rektor UMCS – prof. Radosław Dobrowolski, Rektor UMCS – prof. Stanisław Michałowski, Kanclerz UMCS – Grażyna Elżbieta Fiok oraz przewodniczący Rady UMCS – Radosław Janik. Następnie, po przecięciu wstęgi Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik poświęcił nowe obiekty dydaktyczne Wydziału Politologii i Dziennikarstwa oraz Instytutu Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Rozpoczęta w 2018 roku inwestycja przy ul. Głębokiej 45 obejmowała realizację trzech funkcjonalnie połączonych obiektów. Od strony zachodniej wykonany został sześciokondygnacyjny budynek Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, zajmujący 6183,20 m², zaś w skrzydle wschodnim zlokalizowany został Instytut Psychologii, który ma pięć kondygnacji i zajmuje 3750,20 m². W tzw. łączniku (trzy kondygnacje, 1152,74 m²) znajdują się części wspólne, takie jak: biblioteka, szatnia, barek oraz pomieszczenia techniczne. W ciągu 18 miesięcy powstał nowoczesny kompleks dydaktyczny o łącznej powierzchni ponad 11 tys. m².

Od października tego roku studenci zyskają możliwość korzystania z komfortowych warunków kształcenia. Oba obiekty – oprócz nowoczesnych auli, sal wykładowych i seminaryjnych – posiadają również pomieszczenia specjalistyczne, dzięki którym położony zostanie jeszcze silniejszy nacisk na praktyczny aspekt zajęć dydaktycznych. Pomieszczenia kół naukowych, siedziba Legii Akademickiej, sale pracy własnej studentów i pracownie telewizyjne będą dla nich dostępne w nowej siedzibie Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, zaś w obiekcie Instytutu Psychologii ulokowane zostały m.in.: pracownia testów psychologicznych czy pomieszczenie Akademickiego Centrum Wsparcia.

Jako pierwszy głos zabrał JM Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski. – Inwestycja w Kampusie Zachodnim UMCS im. Unii Lubelskiej jest niezwykle istotna zarówno z punktu widzenia studentów, którzy otrzymają nowoczesne przestrzenie do nauki, pogłębiania wiedzy, pielęgnowania pasji, odkrywania własnych możliwości i nowych ścieżek, jak i pracowników, którym zapewniamy odpowiednie warunki do prowadzenia badań naukowych na wysokim poziomie. Są to bowiem budynki o nowoczesnej architekturze i wyposażeniu, odpowiadające standardom XXI wieku – mówi prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Rektor UMCS. – Skorzysta również sama Uczelnia, która zlokalizuje swoje jednostki w pobliżu miasteczka akademickiego. Uniwersytecki kampus staje się w tym momencie przestrzenią jeszcze bardziej unikatową, a do tego nowoczesną i funkcjonalną, ze względu na zgrupowanie obiektów uniwersyteckich na jednym obszarze. Przez tę inwestycję dopełnia się więc pewien pakiet warunków niezbędnych do tego, by UMCS stał się jedną z wiodących uczelni w Polsce, konkurujących ze sobą pod względem poziomu, jakości i komfortu studiów. Jestem przekonany, że efekt końcowy w postaci tej konkretnej infrastruktury będzie stanowił o sile UMCS-u w kolejnych latach – dodaje Rektor UMCS.

Obiekty są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami w sposób zapewniający im komfort pracy i studiowania. Są to również budynki o ciekawej, nowoczesnej architekturze oraz wystroju wnętrz, nowocześnie wyposażone.

U podstaw realizacji tej inwestycji leżało kilka przesłanek – wspomina prof. Stanisław Michałowski, Rektor UMCS w latach 2012–2020. – Główna to przekonanie, że o pozycji współczesnych uniwersytetów decyduje nie tylko poziom naukowy, ale istotne są także warunki, w jakich pracują nauczyciele akademiccy i studiuje młodzież. Druga przesłanka to brak możliwości pozyskania dużych środków finansowych z MNiSW na niezbędną modernizację Wydziałów Politologii i Dziennikarstwa oraz Pedagogiki i Psychologii. Natomiast trzecia przesłanka to pojawienie się szansy (wzorem wiodących uniwersytetów, takich jak: UJ, UAM, UW, UG) na pozyskanie środków rządowych na nową inwestycję na posiadanych przez Uczelnię terenach. W tym miejscu bardzo serdecznie chciałbym podziękować rządowi Pana Premiera Mateusza Morawieckiego i ówczesnej Minister Finansów prof. Teresie Czerwińskiej za ogromne wsparcie finansowe, dzięki któremu dzisiaj możemy uroczyście otworzyć nowe siedziby Wydziału i Instytutu, dając studentom i pracownikom godne warunki do pracy i nauki. Pragnę również podziękować Panu Prezydentowi Krzysztofowi Żukowi, wszystkim pracownikom naszej Uczelni, i pracownikom Urzędu Miasta Lublin za dużą przychylność i życzliwość dla realizacji tej inwestycji, dzięki czemu nowe obiekty mogły tak szybko powstać – dodaje prof. Michałowski.

Słowa uznania od Premiera RP Mateusza Morawieckiego przekazała Anna Budzanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Dzisiejsze spotkanie to moment symboliczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej konsekwentnie rozwija się i realizuje ambitne cele. Oddawane dzisiaj budynki to zaledwie część realizowanych przez Uczelnię projektów infrastrukturalnych. Inwestycje w naukę to inwestycje w fundamenty innowacyjnej gospodarki. Dzięki coraz lepszej infrastrukturze Uniwersytet poprawia swoją konkurencyjność na naukowej mapie Polski. O sile i wyjątkowości Uczelni stanowią jednak ludzie tworzący społeczność akademicką, dlatego chciałbym serdecznie podziękować wszystkim studentom, członkom kadry dydaktycznej i pracownikom. To Państwo napędzacie jej rozwój, co przekłada się na rozwój regionu i polskiej nauki. Każdego dnia umacniacie pozycję swojej Alma Mater. Wkrótce rozpocznie się rok akademicki – życzę, by przyniósł on kolejne sukcesy i powody do świętowania. – życzył Premier RP. Również Anna Budzanowska dołączyła się do gratulacji oraz życzeń złożonych przez Prezesa Rady Ministrów.

Następnie Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów wspomniał, jak znaczącym wyzwaniem było podjęcie realizacji tak ambitnego projektu. Podkreślił, iż wymagało to zarówno ogromnej determinacji, jak i konsekwencji w działaniu oraz dążeniu do obranego celu. Teraz, dzięki rozwojowi nowoczesnych zasobów infrastruktury Uczelnia zyskała na mapie akademickiej Polski, a UMCS ma jeszcze większe predyspozycje, by specjalizować się w działaniach badawczo-naukowych. 

Również Wojewoda Lubelski Lech Sprawka docenił ogromny wysiłek, który przez ostatnie lata został włożony w rozbudowę Kampusu Zachodniego UMCS. – Chciałbym Państwu oraz całej Uczelni życzyć znakomitego rozwoju. Zarówno na polu dydaktyki, ale również badań naukowych, które służą społeczności naszego województwa i jego prestiżowi. Na ręce JM Rektora UMCS prof. Radosława Dobrowolskiego składam najlepsze życzenia dla całej społeczności uniwersyteckiej.

– To wielkie święto Uniwersytetu i wielkie święto miasta, które w swoją strategię akademickość wpisało niemalże na pierwszym miejscu.  – tak swą wypowiedź rozpoczął Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk, podkreślając ogromną rolę uczelni wyższych w życiu miasta. – Chcemy widzieć region, miasto, nasze uczelnie w wymiarze europejskim. Zainteresowanie studentów polskich i zagranicznych Lublinem jest nieustannie bardzo duże, co niezwykle nas cieszy. Chcemy tworzyć wciąż nowe perspektywy akademickości na najbliższe lata, wspierając się i pomagając skutecznie promować w kraju oraz poza jego granicami. Jeszcze raz pragnę złożyć na ręce Pana Rektora najlepsze życzenia dla całego środowiska akademickiego – by ta nowa infrastruktura dobrze służyła nam wszystkim.

Sebastian Trojak, Przedstawiciel Zarządu Województwa Lubelskiego odniósł się do własnych wspomnień związanych z kształceniem na UMCS. Podkreślił wagę procesu edukacji w życiu człowieka. – Jestem przekonany, że w tym właśnie miejscu kształcenie młodego pokolenia będzie prowadzone na najwyższym możliwym poziomie. Cieszę się, że powstała nowa siedziba Wydziału Politologii i Dziennikarstwa oraz Instytutu Psychologii. To bardzo ważne, byśmy przez akademickość kształtowali młode pokolenie oraz wychowywali je na kluczowym wartościach i wiedzy. Dzięki temu osoby te będą mogły w przyszłości w sposób otwarty i odważny kształtować nasze Państwo.  

Również autor projektu architektonicznego budynków z firmy „home of houses” Piotr Mysiak podziękował za ogromne zaufanie oraz owocną współpracę z władzami rektorskimi i kancelarskimi UMCS, a także wykonawcą. – Mam nadzieję, że nowe budynki będą dobrze służyć kadrze administracyjnej, naukowej oraz wszystkim studentom. – dodał na zakończenie.

Jak mówi Kanclerz UMCS Grażyna Elżbieta Fiok: – Działania inwestycyjne UMCS-u w postaci nowoczesnych obiektów na Kampusie Zachodnim im. Unii Lubelskiej są dowodem na to, że możliwe jest kompleksowe podejście do rozwoju potencjału infrastrukturalnego uczelni. Budowa tych wspaniałych i nowoczesnych siedzib stanowiła ogromne wyzwanie inwestycyjne, a ich powstanie jest wielkim sukcesem i owocem wielu starań ze strony naszej Uczelni. Chciałabym bardzo podziękować za wkład i zaangażowanie pracownikom naukowych Wydziału Politologii i Dziennikarstwa i Instytutu Psychologii, pracownikom administracji, a szczególnie działowi inwestycji. Jestem również wdzięczna za profesjonalną współpracę z firmą Warbud, która dbała o sprawne i terminowe realizowanie prac budowlanych w czasach trwającej pandemii. Dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi oddajemy pracownikom i studentom obiekty odpowiadające współczesnym standardom do prowadzenia badań i nauki.

Realizacja prac w Kampusie Zachodnim UMCS im. Unii Lubelskiej od pierwszych dni musiała odbywać się pod nadzorem saperskim z uwagi na znalezione miny przeciwpancerne pochodzące z czasów II wojny światowej. Pomimo początkowych przeszkód stan surowy budynku zakończony został już po ośmiu miesiącach od momentu wejścia na plac budowy. Jednym z bardziej wymagających i czasochłonnych etapów prac było wykonanie skomplikowanej elewacji budynków, z innowacyjnymi oprawami oświetleniowymi.

Mamy ogromną satysfakcję z zakończenia tej inwestycji pomimo bardzo krótkiego terminu realizacji. Obiekty zostały zrealizowane przez Warbud w wysokim standardzie, z dbałością o każdy szczegół. Rozpoczynając kontrakt w grudniu 2018 r., w czasie prosperity na rynku budowlanym, mierzyliśmy się z nieustannym brakiem wykwalifikowanych pracowników i podwykonawców – powiedział Piotr Ordon, Dyrektor Regionu Wschód Warbud SA.

Nasze doświadczenie w wykonawstwie obiektów edukacyjnych oraz, co należy podkreślić, dobra współpraca z lokalnymi podwykonawcami i dostawcami przyniosły znakomity rezultat. Na każdym etapie realizacji priorytetem dla Warbudu było bezpieczeństwo pracowników. Nasze wysiłki zostały dostrzeżone i budowa lnstytutu Psychologii oraz Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS została uznana za najbardziej bezpieczną budowę w województwie lubelskim, i zajęła I miejsce w konkursie „Buduj bezpiecznie” 2019, organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie. W ostatnich miesiącach to bezpieczeństwo nabrało szerszego znaczenia w związku z pandemią Covid-19 i wyzwaniami z nią związanymi: jak kontynuować pracę nad inwestycją i jednocześnie ochronić pracowników przed zakażeniem. Zdecydowane działania Zarządu Warbudu dotyczące procedur sanitarnych na budowach, organizacji placów budów, obostrzeń w kontaktach z innymi osobami oraz zapewnienia dostaw środków ochronnych uchroniły nas przed przerwaniem robót i w konsekwencji opóźnieniem prac. Dotrzymaliśmy naszych zobowiązań w stosunku do Klienta – UMCS. Cieszymy się, że nasza firma ma wkład w budowę nowoczesnej infrastruktury Kampusu Zachodniego UMCS. Życzmy, żeby jak najlepiej służyła ona przez lata studentom i pracownikom – dodał Piotr Ordon.

Od października br. pracownicy i studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rozpoczną pracę i naukę w nowych siedzibach Wydziału Politologii i Dziennikarstwa oraz Instytutu Psychologii przy ul. Głębokiej 45.

Łączny koszt realizacji inwestycji to 83 958 186,36 zł brutto.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    23 września 2020