Uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych

29 czerwca br. w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS odbyły się uroczyste promocje doktorów i doktorów habilitowanych. Wydarzenie to ma szczególny charakter, jest bowiem końcowym, najbardziej miłym akcentem wieloletniego trudu doktorów, niewymiernej opieki naukowej promotorów, życzliwej troski wielu ogniw instytucjonalnych Uniwersytetu.

Tego dnia stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskały 32 osoby, tym samym Uniwersytet osiągną liczbę 1080 doktorów habilitowanych wypromowanych w swojej ponad siedemdziesięciodwuletniej historii.
Rozwój w tej grupie pracowników jest najbardziej ceniony, ponieważ doktorzy habilitowani powiększają kadrę samodzielnych pracowników nauki, która decyduje i świadczy o randze naukowej oraz prawidłowym rozwoju naszej Uczelni.

Drugim momentem świadczącym o rozwoju naukowym w Uniwersytecie są wyniki w zakresie kształcenia doktorów. Podczas uroczystości wypromowanych zostało 55 doktorów i tym samym dorobek Uniwersytetu, od początku jego istnienia, osiągną liczbę 4137 doktorów.

Fot. Bartoosz Proll

 

    Aktualności

    Data dodania
    4 lipca 2016