Uniwersytecka Komisja Nauki na UMCS

VIII posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki odbywało się w dniach 23-24 czerwca w Lublinie. Gospodarzami spotkania był Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Pierwszego dnia obrad członkowie UKN gościli na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS. Zebranych powitał rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski oraz rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski. Obecni byli także prorektorzy obu uczelni, członkowie UKN: prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UMCS prof. Wiesław Gruszecki oraz prorektor ds. nauki i kadr KUL s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. uczelni.

O Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) jako możliwej drodze do zmian w systemie ewaluacji nauki opowiedzieli prof. Stanisław Kistryn, pełnomocnik rektora UJ ds. współpracy w ramach Una Europa oraz prof. Marcin Pałys, członek zarządu European University Association i przewodniczący Rady Głownej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Następnie swoje wystąpienie mieli przedstawiciele z Narodowego Centrum Nauki, z dyrektorem prof. Zbigniewem Błockim oraz przewodniczącym Rady NCN prof. Robertem Hasterokiem na czele, którzy opowiedzieli o możliwościach finansowania badań przez tę instytucję.

Kolejnego dnia posiedzenie odbywało się w przestrzeniach KUL. W ramach obrad prof. Ryszard Naskręcki, dyrektor Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS, przedstawił nowe inicjatywy wspierające uczelnie w zakresie współpracy krajowej i międzynarodowej. Z zebranymi spotkał się także Tomasz Psonka, dyrektor ds. rozwiązań badawczych w Europie Środkowo-Wschodniej w wydawnictwie Elsevier, który poruszył temat publikacji naukowych oraz polityki wydawniczej. Gremium dyskutowało również m.in. o bieżących wyzwaniach stojących przed uniwersytetami w obszarze wzrostu jakości prowadzonych badań naukowych.

Naukowcy z całej Polski mieli także okazję zwiedzić Lublin i miasteczko akademickie.

Uniwersytecka Komisja Nauki została powołana przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich w 2001 roku (pierwotnie jako Uniwersytecka Komisja Programów Międzynarodowych). Tworzą ją prorektorzy ds. nauki z dwudziestu polskich uniwersytetów. Celem UKN jest prowadzenie działalności analitycznej, wymiana doświadczeń oraz opracowywanie sposobów realizacji misji uczelni w obszarze naukowo-badawczym, wdrażanie wyników badań naukowych oraz współpraca międzynarodowa.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    27 czerwca 2023