Umowa partnerska między UM Lublin a lubelskimi uczelniami

24 stycznia br. przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin oraz czterech uczelni wyższych podpisali umowę partnerską dotyczącą Repozytorium danych przestrzennych.

Fot. Bartosz Proll

Umowę w imieniu Urzędu podpisał Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej reprezentował prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej. W podpisaniu umowy wzięli także udział przedstawiciele pozostałych uczelni publicznych w Lublinie: ks. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. nadzw. z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski z Politechniki Lubelskiej oraz prof. dr hab. Zbigniew Grądzki z Uniwersytetu Przyrodniczego.

Repozytorium danych przestrzennych (tj. wspólna baza wymiany danych) stanowi forum wymiany informacji przestrzennej pomiędzy Miastem i uczelniami. Głównym celem jego powstania jest swobodny przepływ oraz szybki dostęp do materiałów i zasobów wiedzy dot. danych przestrzennych. Oprócz tego, forum wymiany danych może służyć jako baza wyjściowa do badań i prac naukowych prowadzonych przez lubelskie uczelnie, a także (poprzez wymianę informacji) zapobiegać powielaniu się działań prowadzonych przez środowisko naukowe Lublina.

W oparciu o dane udostępniane przez Urząd Miasta, tj. LiDAR (skaning naziemny i lotniczy), Numeryczny Model Terenu, Numeryczny Model Pokrycia Terenu i zdjęcia lotnicze, uczelnie będą zamieszczały w Repozytorium efekty prac wykonanych z użyciem ww. informacji. Wspólna inicjatywa Miasta oraz lubelskich uczelni jest innowacyjnym i unikatowym pomysłem w skali kraju.

    Aktualności

    Data dodania
    26 stycznia 2017