UMCS wśród sygnatariuszy certyfikatu UNESCO

W dniach 7 i 8 sierpnia br. odbyły się Dni Otwarte Roztoczańskiego Parku Narodowego. W trakcie wydarzenia miało miejsce spotkanie sygnatariuszy Rezerwatu Biosfery „Roztocze”, podczas którego wręczano certyfikat UNESCO. Miło nam poinformować, że Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie również znalazł się wśród sygnatariuszy certyfikatu utworzenia transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”. Naszą uczelnię podczas wydarzenia reprezentował Rektor UMCS, prof. Radosław Dobrowolski.

Pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS od początku byli zaangażowani w projekt i wspierali starania o utworzenie transgranicznego rezerwatu. 19 czerwca 2019 r. decyzją Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Programu Człowiek i Biosfera (UNESCO), podczas posiedzenia plenarnego w Paryżu, Roztocze zostało wpisane do Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery jako transgraniczny rezerwat biosfery obejmujący obszar Roztocza w Polsce i Rezerwat Biosfery „Roztochya” na Ukrainie. Honor reprezentowania projektu w trakcie paryskich obrad przypadł prof. Radosławowi Dobrowolskiemu - delegatowi Ministerstwa Środowiska.

Roztocze jest pięknym regionem o wielkich walorach przyrodniczych i kulturowych. Jest to również ważny korytarz ekologiczny o dużej bioróżnorodności – obejmuje obszary lessowe, niewysokie wapienne wzgórza porośnięte lasami i polami, głębokie doliny rzek, a także złoża wód mineralnych i drewna kopalnego. Powierzchnia Roztocza to aż 297 000 hektarów. Rezerwat Biosfery „Roztocze” jest jedenastym rezerwatem biosfery w Polsce, zaś piątym o charakterze transgranicznym.

Fot. Przemysław Stachyra

    Aktualności

    Data dodania
    8 sierpnia 2021