UMCS w prestiżowej sieci Uniwersytetów Europejskich ATHENA

Miło nam poinformować, że Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dołączył do prestiżowego konsorcjum Uniwersytetów Europejskich – ATHENA (Advanced Technology Higher Education Network Alliance). Wraz z innymi uczelniami z całego kontynentu, UMCS będzie realizował działania z zakresu zaawansowanych technologii w szkolnictwie wyższym.

Konsorcjum Uniwersytetów Europejskich działa na zasadzie partnerstw instytucji szkolnictwa wyższego regionów Unii Europejskiej, które współpracują ze sobą, realizując zadania na rzecz studentów, naukowców oraz społeczeństwa. Współpraca ta wzmacnia wymianę akademicką m.in. poprzez prowadzenie wspólnych programów studiów, projektów czy szkoleń.

W ramach sieci ATHENA zrzeszonych jest aktualnie siedem uniwersytetów:

1. Politécnico do Porto, Portugalia (koordynator projektu)
2. Hellenic Mediterranean University, Grecja
3. Universität Siegen, Niemcy
4. Univerza v Mariboru, Słowenia
5. Universita Degli Studi Niccolo Cusano Telematica Roma, Włochy
6. Université d’Orleans, Francja
7. Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Litwa

W maju 2022 r. do sieci dołączył także UMCS oraz hiszpański Uniwersytet w Vigo. Rozmowy w sprawie dołączenia naszej uczelni do konsorcjum były prowadzone od listopada 2021 r., a w lutym 2022 r. odbyło się spotkanie z rektorami uniwersytetów uczestniczących w sieci, po którym zdecydowano o dołączeniu lubelskiego ośrodka do sieci ATHENA.

Działania prowadzone w ramach konsorcjum ATHENA mają na celu kształtowanie cyfrowej transformacji społeczeństw, a także wspieranie rozwoju zrównoważonej i bezpiecznej gospodarki cyfrowej. ATHENA to także wysokiej jakości standardy międzynarodowej edukacji, dostosowane do potrzeb globalnego rynku, podejmowanie wyzwań społecznych i środowiskowych oraz kreowanie europejskich priorytetów badawczych. Dzięki tym aktywnościom konsorcjum zapewnia najwyższe standardy zatrudnienia, wpływające na efektywne zmiany w karierze zawodowej studentów. Koncentracja na umiejętnościach i badaniach naukowych, które są motorem transformacji cyfrowej w Europie, innowacyjnym podejściu pedagogicznym, badawczym
i rozwojowym, włączeniu społecznego wymiaru współpracy z lokalnymi społecznościami oraz dążenie do doskonałości poprzez intensywną międzynarodową współpracę otwiera drogę dla ATHENY do budowania wysokiej jakości standardów w Europejskim Obszarze Edukacyjnym.

Warto dodać, że wśród polskich uczelni, UMCS jest dwunastą jednostką zrzeszoną w tego typu konsorcjum.
W gronie uczelni polskich już realizujących projekty w ramach innych konsorcjów Uniwersytetów Europejskich znajdują się także:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie: UNIVERSEH
2. Politechnika Poznańska: EUNICE- European University for Customized Education
3. Politechnika Śląska: EURECA-PRO The European University Alliance on Responsible Consumption and Production
4. Politechnika Warszawska: ENHANCE- European University of Technology Alliance
5. Uniwersytet Śląski: Transform4Europe- T4E: The European University for Knowledge Entrepreneurs
6. Uniwersytet Gdański: SEA-EU European University of the Seas
7. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: EPICUR The European Partnership for Innovate Campus Unifying Regions
8. Uniwersytet Jagielloński: Una Europa
9. Uniwersytet Opolski: FORTHEM Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility
10. Uniwersytet Warszawski: 4EU+ European University Alliance
11. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: UFE Young Universities for the Future of Europe

Możliwość uczestnictwa w tego typu inicjatywie to dla UMCS ogromna szansa na rozwijanie umiędzynarodowienia kształcenia (poprzez uatrakcyjnienie programów studiów), jak również badań i transferu wiedzy oraz technologii, ukierunkowanych na potrzeby społeczne i uwarunkowania regionu. Współpraca
z ośmioma uniwersytetami z całej Europy to szereg możliwości dla studentów, takich jak odbywanie studiów, staży na zagranicznych uczelniach, zdobywanie wspólnych dyplomów czy uzyskiwanie poświadczeń różnych kwalifikacji cząstkowych (tzw. ‘microcredentials’). Dla nauczycieli akademickich zaś to możliwość zbierania dobrych praktyk od partnerów zagranicznych, a także odbywania staży naukowych czy wizyt studyjnych. Inicjatywa ATHENA obejmie swoim zasięgiem całą Alma Mater, a z aktywności realizowanych w konsorcjum skorzystać będą mogli wszyscy pracownicy UMCS.

Oficjalna strona sieci ATHENA: https://athena-uni.eu/

Facebook: www.facebook.com/athena.university

    Aktualności

    Data dodania
    28 czerwca 2022