UMCS w Centrum Innowacji 3W

W dniach 11-12 maja br. w Centrum Kongresowym Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się konferencja IMPACT'22, czyli spotkanie przedstawicieli biznesu, polityki, nauki i nowoczesnych technologii.

W tegorocznej edycji IMPACT wzięło udział ponad 6000 uczestników i 400 speakerów, którzy wymieniali poglądy oraz toczyli merytoryczne dyskusje w 19 obszarach tematycznych, takich jak m.in.: Przemysł 5.0 (w jaki sposób globalnie konkurencyjne i wiodące na świecie branże powinny przyspieszyć inwestycje w badania i innowacje?), Zielona Ekonomia (jak wykorzystać technologie, aby pomóc Europie stać się neutralną dla klimatu do 2050?), Mobilność (jak skutecznie napędzać „nowy transport” w nadchodzących latach?), Przyszłość cyfrowa (dlaczego powinniśmy inwestować w umiejętności cyfrowe?), Zdrowie (jakie są najnowsze projekty umożliwiające naukowcom pracę nad innowacjami w medycynie i systemie ochrony zdrowia w Polsce?) oraz Energia (jak technologie mogą zwiększyć efektywność energetyczną?).

Podczas IMPACT’22 zostało także powołane Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W, którego jednym ze współzałożycieli jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Określenie 3W nawiązuje do symbolu rewolucji informatycznej, czyli www, i w tym przypadku oznacza wodę, węgiel i wodór. W imieniu UMCS akces do tej inicjatywy podpisał prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, dyrektor Centrum ECOTECH-Complex oraz Pełnomocnik Rektora UMCS ds. inicjatywy 3W.

Konsorcjum ICI 3W stanowią: Bank Gospodarstwa Krajowego, Sieć Badawcza Łukasiewicz oraz uczelnie: Politechnika Poznańska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Warszawska, Politechnika Krakowska, Politechnika Koszalińska, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.
Warto podkreślić udział w tym konsorcjum Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest polskim bankiem rozwoju - jedyną taką instytucją w Polsce. Misją BGK jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Cele działania ICI 3W to m.in.: opracowanie diagnoz istniejącego potencjału i opracowanie strategii rozwoju technologii w obszarze wody, wodoru i węgla, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wspólnych (synergicznych); ustalenie agendy badawczej dla polskiego środowiska naukowego w obszarze 3W i jej koordynacja; odpowiednie ukierunkowanie aktywności naukowo-badawczej w celu ograniczenia wewnętrznej konkurencji oraz efektywnego wykorzystania zasobów intelektualnych do rozwiązywania najważniejszych problemów innowacyjnych; wsparcie procesu komercjalizacji poprzez dedykowaną ofertę usług consultingowo – doradczych; kreowanie nowych i sieciowanie istniejących inkubatorów w celu efektywnego wsparcia firm typu start-up i spin-off specjalizujących się w tematyce 3W oraz jej aplikacjach oraz stworzenie skutecznych mechanizmów odpowiadania świata nauki na potrzeby rynkowe.

Fotografia grupowa: Twitter-Idea-3W

    Aktualności

    Data dodania
    13 maja 2022