Uczestnicy Lata Polonijnego 2016 na polskich szlakach

Zdobyte w ramach zajęć, teoretyczne wiadomości z dziedziny malarstwa, architektury i sztuki, dopełniał bogaty program kulturalno-turystyczny.

W Lublinie słuchacze Lata Polonijnego 2016 zwiedzili Stare Miasto, poznali najcenniejsze zabytki oraz muzea: m.in. na Zamku, Majdanku, Muzeum Archidiecezjalne, Muzeum Historii Miasta Lublin. Przebywając w Muzeum na Zamku podziwiali m.in. gotycką Kaplicę Św. Trójcy z bizantyjsko-ruskimi freskami z XV wieku, zbiory malarstwa polskiego oraz wystawę poświęconą sztuce ludowej. Podczas wycieczki po Starym Mieście w Lublinie podziwiali następnie unikatowe kamieniczki, Bramę Krakowską, Bramę Grodzką, gmach Trybunału Koronnego, sztukę sakralną. Uczestnicy obejrzeli także panoramę miasta z Wieży Trynitarskiej (Muzeum Archidiecezjalne).

Tekst: dr hab. Małgorzata Rzeszutko-Iwan

Fot. W. Kostko

 W ramach Międzynarodowego Festiwalu Organowego mieli okazję wysłuchania dwóch koncertów muzyki poważnej. Odbywające się w Kościele p.w. Św. Rodziny koncerty wywarły na Słuchaczach ogromne wrażenie.

W Bibliotece Wojewódzkiej im. Hieronima Łopacińskiego zapoznali się z najcenniejszymi obiektami naszej książnicy: dokumentami królewskimi z XIV w. oraz rękopisami polskich twórców, m. in. Józefa Czechowicza.

Podczas wycieczek do Kozłówki, Kazimierza Dolnego i Nałęczowa, Słuchacze podziwiali zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce – zbiory Muzeum Zamoyskich, Kościół Farny, ruiny zamku w Kazimierzu Dolnym, Górę Trzech Krzyży, kazimierski Rynek.

Zwieńczeniem drugiego tygodnia zajęć były wycieczki do miejsc znacznie oddalonych od Lublina.

Słuchacze „Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej” zwiedzili Zamość i Roztocze, zaś Uczestnicy projektu „Wymiary polskości 2016” udali się do Warszawy, gdzie podziwiali zbiory Zamku Królewskiego, a następnie odwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

    Aktualności

    Data dodania
    29 lipca 2016