The Center for World University Rankings 2024 - pozycja UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie po raz kolejny znalazł się wśród uczelni sklasyfikowanych w światowym rankingu The Center for World University Rankings (CWUR) 2024.

W zestawieniu uzyskaliśmy 1619 lokatę wśród 20 966 światowych uczelni, dzięki czemu znaleźliśmy się w gronie 7,8% najlepszych uniwersytetów na świecie. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej został oceniony w obszarach dotyczących zatrudnienia oraz badań naukowych, gdzie zajął kolejno 1481 i 1548 miejsce. W rankingu ogólnopolskim uplasowaliśmy się na 30 miejscu.

W rankingu CWUR wykorzystuje się siedem wskaźników pogrupowanych w czterech tematycznych obszarach:

1) poziom edukacji – mierzony liczbą absolwentów danej uczelni, którzy zdobyli ważne wyróżnienia akademickie w stosunku do wielkości uczelni (25%);

2) zatrudnienie absolwentów – mierzone liczbą absolwentów uczelni, którzy zajmowali najwyższe stanowiska kierownicze w największych globalnych firmach i przedsiębiorstwach w stosunku do wielkości uczelni (25%);

3) jakość wydziałów w ramach jednostki – mierzona liczbą pracowników wydziałów, którzy zdobyli istotne wyróżnienia akademickie (10%);

4) wyniki badań (40%):
- dorobek naukowy – mierzony całkowitą liczbą artykułów naukowych (10%);
- publikacje wysokiej jakości – mierzone liczbą artykułów naukowych wydanych w najlepszych czasopismach (10%);
- wpływ – mierzony liczbą artykułów badawczych pojawiających się w czasopismach o wysokim wpływie (10%);
- cytowania – mierzone liczbą cytowań w przywołanych powyżej czasopismach (10%).

The Center for World University Rankings (CWUR) to wiodąca organizacja konsultingowa zapewniająca doradztwo w zakresie polityki, analizy strategiczne i usługi konsultingowe dla rządów i uniwersytetów w celu poprawy wyników nauczania i badań. CWUR publikuje autorytatywne globalne rankingi uniwersytetów, znane z obiektywizmu, przejrzystości i spójności.

Ranking dostępny jest na stronie: https://cwur.org/2024.php

Opracowanie: Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    14 maja 2024