Szkoła letnia na Wydziale Politologii

W Lublinie trwa Szkoła Letnia "Transnarodowość w praktyce – projekty międzynarodowej współpracy rozwojowej", organizowana we współpracy z Zakładem Stosunków Międzynarodowych UMCS, Centrum Europy Wschodniej UMCS, Centrum Kompetencji Wschodnich i Urzędem Miasta Lublin.

fot. Bartosz Proll

Szkoła Letnia przeznaczona jest dla osób w wielu 18-30 lat z Polski, Ukrainy oraz innych państw Partnerstwa Wschodniego, które interesują się teoretycznymi i praktycznymi aspektami międzynarodowej współpracy rozwojowej. W tym roku bierze w niej udział 20 osób. Językami Szkoły Letniej są polski, ukraiński i angielski. Uczestnicy mają możliwość poszerzenia wiedzy i nabycia nowych umiejętności zarówno poprzez udział w wykładach i dyskusjach akademickich, jak i poprzez warsztaty, wizyty studyjne i obserwacje dobrych praktyk w zakresie międzynarodowych projektów współpracy.

Tematyka Szkoły Letniej koncentruje się na zjawiskach transnarodowości, globalizacji i integracji we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem procesów internacjonalizacji podmiotów samorządowych i transnarodowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

    Aktualności

    Data dodania
    25 września 2017