Światowy Dzień Mokradeł

7 lutego br. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbyła się trzecia edycja Światowego Dnia Mokradeł pod hasłem „Mokradła a bioróżnorodność”.

Dzień Mokradeł obchodzony jest od 1997 roku, obecnie w blisko 100 krajach. W tradycję tę włączył się również Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Inicjatywa miała w szczególności aspekt edukacyjny i była adresowana do uczniów szkół średnich oraz wszystkich, którzy zainteresowani są z tematyką terenów podmokłych.  

Obszary mokradłowe mają nieocenione znaczenie w prawidłowym bilansie wodnym środowiska. Zwłaszcza teraz, gdy obserwujemy zachodzące zmiany klimatyczne, które dzieją się niemal na naszych oczach. Możemy dostrzec, że w ostatnich latach susze zbierają śmiercionośne żniwo. Jest to zagrożeniem dla naszego kraju. Widoczne są także inne ekstremalne zjawiska hydrometeorologiczne związane z przyspieszonym obiegiem wody w środowisku. Niektóre tereny w kraju cierpią w wyniku gwałtownych powodzi. Ochrona naturalnych mokradeł, które regulują bilans wodny, pomaga zapobiegać wspomnianym zjawiskom. Obszary wodno-błotne pełnią też istotną rolę w pochłanianiu CO2 zawartego w atmosferze. Inną kluczową funkcją mokradeł jest także utrzymanie bioróżnorodności i ochrony cennych gatunków roślin i zwierząt.

Wspomniane kwestie poruszono na wykładach prezentowanych przez specjalistów z UMCS oraz Biebrzańskiego Parku Narodowego, a także w referatach wygłoszonych podczas sesji naukowej. Uczniowie ze szkół średnich uczestniczyli w różnorodnych warsztatach związanych z tematyką wydarzenia. Uczestnicy Dania Mokradeł mogli też obejrzeć cztery wystawy zdjęć: „Polesia czar w fotografii Louise Arner Boyd” (University of Wisconsin-Milwaukee), „Biebrza dawniej i dziś” (Biebrzański Park Narodowy), „Oblicza bagien” (Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej UMCS) i „MikroPolesie”.

Współorganizatorem wydarzenia był Biebrzański Park Narodowy. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego oraz patronatami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Poleskiego Parku Narodowego, Roztoczańskiego Parku Narodowego, Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności