Sukces mgr. Pawła Wrony, doktoranta w IH UMCS

Miło nam poinformować, że mgr Paweł Wrona, student I roku studiów doktoranckich w Instytucie Historii UMCS, w Konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku im. Władysława Pobóg-Malinowskiego, organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, otrzymał II nagrodę za pracę magisterską pt. „Armia Komendanta. Związek Strzelecki na Lubelszczyźnie w II RP”. Promotorem rozprawy jest prof. Mariusz Mazur z Zakładu Historii Najnowszej Instytutu Historii UMCS.

Praca dotyczy problematyki powstania i funkcjonowania Związku Strzeleckiego na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939. Autor omówił genezę ZS, jego ideologię, struktury, pracę szkoleniowo-edukacyjną oraz - co bardzo cenne - kwestie społeczne i relacje Strzelca ze światem polityki.

Prace zgłoszone do Konkursu oceniała Komisja Konkursowa powołana przez prezesa IPN oraz dyrektora Instytutu Historii PAN w składzie: prof. Tomasz Szarota, prof. Andrzej Paczkowski, prof. Andrzej Chojnowski, prof. Antoni Dudek, dr hab. Marek Kornat, dr hab. Krzysztof Kosiński oraz dr Władysław Bułhak (sekretarz komisji).

Wśród nagród znajduje się ogłoszenie pracy drukiem.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Centrum Edukacyjnym IPN w Warszawie 16 kwietnia 2014 roku.

Gratulujemy!

    Aktualności