Stypendia Ministra dla studentów i doktorantów UMCS

25 osób z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej otrzymało stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 11 stycznia w Sali Senatu odbyło się uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych dla wyróżnionych studentów i doktorantów. W wydarzeniu uczestniczyli Rektor UMCS, prof. Stanisław Michałowski i Prorektor ds. Studenckich, prof. Urszula Bobryk.

Fot. Bartosz Proll

Zdolni studenci to najcenniejszy kapitał Uczelni. Laureaci stypendium swoją pracą i wytrwałościąudowodnili, że są pasjonatami nauki i ludźmi o otwartych umysłach.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i dziękujemy za wysiłek, jaki wkładają w swój rozwój naukowy.

Lista stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 1. Maria Baranowska – prawo (Wydział Prawa i Administracji)
 2. Izabela Cąkała – prawo (Wydział Prawa i Administracji)
 3. Tomasz Drab – prawo (Wydział Prawa i Administracji)
 4. Jakub Kalinowski – prawo (Wydział Prawa i Administracji)
 5. Aleksandra Koniewicz – prawo (Wydział Prawa i Administracji)
 6. Bartosz Malewski – prawo (Wydział Prawa i Administracji)
 7. Katarzyna Osiak – prawo (Wydział Prawa i Administracji)
 8. Artur Potocki – administracja (Wydział Prawa i Administracji)
 9. Anna Jolanta Szwed – prawo (Wydział Prawa i Administracji)
 10. Katarzyna Tarnawska – biologia (Wydział Biologii i Biotechnologii)
 11. Katarzyna Czerewko – biologia (Wydział Biologii i Biotechnologii)
 12. Paulina Miziak – biologia (Wydział Biologii i Biotechnologii)
 13. Karol Nowosad – biotechnologia (Wydział Biologii i Biotechnologii)
 14. Kamil Filipek – biologia (Wydział Biologii i Biotechnologii)
 15. Natalia Kopik – biologia (Wydział Biologii i Biotechnologii)
 16. Anna Gal – biologia (Wydział Biologii i Biotechnologii)
 17. Olga Kielak – nauki humanistyczne, studia doktoranckie (Wydział Humanistyczny)
 18. Monika Budkowska – logopedia z audiologią (Wydział Humanistyczny)
 19. Agnieszka Horodecka – logopedia z audiologią (Wydział Humanistyczny)
 20. Karol Kasprowicz – historia (Wydział Humanistyczny)
 21. Henryk Widelski – malarstwo (Wydział Artystyczny)
 22. Agnieszka Szmidt – grafika (Wydział Artystyczny)
 23. Paulina Godlewska - ochrona środowiska (Wydział Chemii)
 24. Kamila Adamska – socjologia (Wydział Filozofii i Socjologii)
 25. Paulina Rudnik – archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi (Wydział Humanistyczny)

  Aktualności