Stypendia MEiN rozdane!

17 marca 2021 r. w formie online odbyło się spotkanie Rektora UMCS prof. Radosława Dobrowolskiego i Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia prof. Doroty Kołodyńskiej z 13 laureatami tegorocznej edycji stypendium Ministra Edukacji i Nauki.

Za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2020/2021 stypendium otrzymali:

Tomasz Belew – grafika
Patrycja Chudziak – grafika
Alena Hrybianchuk – malarstwo
Stanisław Paweł Kamiński – grafika
Marta Wiktoria Kotowska – logistyka
Izabela Edyta Kucharska – grafika
Kamil Kultys – geografia
Dominika Marek – grafika
Daniel Stempurski – turystyka i rekreacja
Sebastian Jan Szajnar – chemia
Karolina Lidia Wróbel – psychologia
Michał Zabielski – grafika
Oliwia Zajączkowska – malarstwo

Spośród 861 wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium, Minister Edukacji i Nauki wyłonił grupę 362 studentów, którym przyznał stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2020/2021. Wśród laureatów znalazło się aż 13 studentów z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, którzy swoją pracą i wytrwałością udowodnili, że są pasjonatami nauki i ludźmi o otwartych umysłach.

Stypendium jest wypłacane jednorazowo, a jego wysokość wynosi 17.000 zł.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i dziękujemy za wysiłek, jaki wkładają w swój rozwój naukowy.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    17 marca 2021