Stypendia dla najlepszych uczniów z województwa lubelskiego

fot. Katarzyna Link/LUW

4 kwietnia br. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji i Nauki z województwa lubelskiego.

Dyplomy stypendystom wręczyli szef MEiN Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski Lech Sprawka oraz lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk. W uroczystości uczestniczyli także m.in. zastępca prezydenta Miasta Lublin Mariusz Banach oraz przedstawiciele lubelskich uczelni. Władze naszego Uniwersytetu reprezentowała prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia.

Wydarzenie uświetnił występ laureatów tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych „Debiuty” oraz wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie.

Stypendium premiera otrzymało 434 uczniów, natomiast minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek uhonorował 26 osób, którym pogratulował sukcesów i zachęcił do dalszego rozwijania talentów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia otrzymanie świadectwa dojrzałości, za najwyższą średnią ocen lub szczególne uzdolnienia w jednej dziedzinie wiedzy, przy jednoczesnym osiąganiu co najmniej dobrych wyników w pozostałych dziedzinach. Z kolei stypendium Ministra Edukacji i Nauki może być przyznane uczniowi szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, który może poszczycić się wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi.

Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku stypendia są wypłacane w postaci jednorazowej nagrody, a ich wysokość to 3000 zł.

    Aktualności

    Data dodania
    5 kwietnia 2022