Studenci zagraniczni w Polsce 2015

W dniach 22 - 23 stycznia br. w UMCS odbyła się ogólnopolska konferencja "Studenci zagraniczni w Polsce", poświęcona aktualnym kwestiom umiędzynarodowienia polskich uczelni, rozwojowi mobilności studentów i pracowników naukowych, a także promocji potencjału intelektualnego miast i regionów. Prezentowane były najlepsze doświadczenia polskie i zagraniczne w tym zakresie.

W konferencji wzięło udział ponad 200 osób z 75 polskich uczelni. Główne sesje konferencji poświęcone były: tworzeniu instytucjonalnego wsparcia dla umiędzynarodowienia (Agencja Wymiany Akademickiej), kształceniu studentów ze Wschodu, nowym trendom w zagranicznej promocji uczelni, koordynacji działań z partnerami umiędzynarodowienia (MSZ, MSW, MG, PAIIiZ, POT), internacjonalizacji badań naukowych oraz wykorzystaniu potencjału akademickiego miast do ich międzynarodowej promocji (Panel Prezydentów Miast).

Konferencję, której gospodarzem był Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, zorganizowano w ramach wieloletniego programu „Study in Poland", prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Fundację Edukacyjną „Perspektywy". Towarzyszyło jej ogłoszenie wyników konkursu INTERSTUDENT 2014 na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce. Vitaliy Smygur z Ukrainy, studiujący ekonomię na UMCS  został najlepszym studentem zagranicznym w Polsce w  kategorii "Studia licencjackie". Oprócz niego laureatami zostali: Gabrielle Karpinsky z USA, Ghanshyambhai Khatri z Indii i Hugues Gentillon z Haiti.

Fot. Konrad Cichoń

Wideorelacja autorstwa Grupy Medialnej Inkubatora Medialno-Artystycznego UMCS:

    Aktualności

    Data dodania
    23 stycznia 2015