Strategie marketingowe studentów UMCS

Jak w poprzednim, tak i w tym roku UMCS zdecydował się powierzyć poprowadzenie zewnętrznym praktykom jednego z przedmiotów na kierunku Zarządzanie o specjalności Reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowej. W ten sposób realizowany jest jeden z istotnych celów łączenia nauki z biznesem. Mowa tutaj o programie przedmiotu E-marketing i social media, który opracowało i zrealizowało dwoje założycieli jednej z agencji interaktywnych, w oparciu o wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej pracy w branży reklamowej.

W toku zajęć studenci poznali wiele praktycznych aspektów pracy agencyjnej, a także mieli okazję uczestniczyć w rzeczywistym projekcie interaktywnym dla jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek na Lubelszczyźnie. Realizowany w tym roku program swoim patronatem objęła firma POL-MAK S.A., a w ramach współpracy studenci mieli szansę pracować nad faktycznym zadaniem marketingowym, polegającym na opracowaniu strategii działań online tej marki. 

Młodzież została podzielona na grupy projektowe na bazie testu osobowości Mereditha Belbina, często wykorzystywanego przy budowaniu efektywnych grup projektowych, polegającego na zdefiniowaniu różnych ról w grupie, które mogą pełnić poszczególne osoby. W ten sposób utworzono kilkuosobowe zespoły projektowe. Każdy z nich funkcjonował jako mini agencja interaktywna. Studenci otrzymali od POL-MAK S.A. aktualny brief marketingowy dotyczący marki, na podstawie którego, pod okiem specjalistów, mieli przeprowadzić badania rynku i opracować strategię działań marketingowych w internecie. Swoje prace egzaminacyjne składali w formie grupowych prezentacji przed gremium, w skład którego wchodzili autorzy kursu, pracownicy uczelni, a także przedstawiciele działu marketingu POL-MAK S.A.

21 czerwca br. na Wydziale Ekonomicznym UMCS odbył się egzamin, podczas którego studenci kierunku Zarządzanie o specjalności Reklama i nowoczesne formy komunikacji przedstawiali konkretne strategie marketingowe. Dla najlepszego studenta na roku producent jako mecenas projektu przygotował także specjalną nagrodę w postaci płatnego stażu w dziale marketingu POL-MAK S.A.


Fot. Bartosz Proll

Tego typu projekty wzorowane są na programach dydaktycznych, realizowanych przez najlepsze szkoły biznesowe w Europie. Nie tylko dają one studentom możliwość poznania praktycznego wymiaru pracy w szeroko pojętym marketingu, ale także, poprzez kontakt z realnym klientem, doskonale przygotowują ich do komfortowego wejścia w świat pracy nad markami, budżetami i kampaniami reklamowymi, co stanowi olbrzymi krok w kierunku podnoszenia jakości kształcenia absolwentów naszej Uczelni.

    Aktualności

    Data dodania
    22 czerwca 2016