Spotkanie ze szkołą partnerską

W ramach współpracy partnerskiej 6 lutego 2013 roku w Białymstoku, odbyło się spotkanie pracowników Centrum Promocji UMCS i studentów z przedstawicielami władz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku oraz uczniami tejże szkoły.

Podczas wydarzenia dwóch studentów UMCS, za pomocą prezentacji multimedialnej, miało okazję zaprezentować ofertę edukacyjną Uniwersytetu, zachęcając jednocześnie do podjęcia nauki w Lublinie. Białostoccy maturzyści otrzymali informatory oraz gadżety promocyjne Uczelni. Podczas prezentacji padły liczne pytania dot. kierunków, stypendiów, czy kosztów utrzymania w Lublinie.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 100. uczniów Liceum, nauczyciele, a także wicedyrektor Zespołu Szkół.

    Aktualności