Spotkanie z przedstawicielkami Ambasady Azerbejdżanu w Polsce

3 grudnia 2019 r. na naszej uczelni gościły przedstawicielki Ambasady Azerbejdżanu w Polsce. Mehriban Samadova – Radca i Nurana Orudzewa spotkały się z władzami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz studentami UMCS pochodzącymi z Azerbejdżanu.

W spotkaniu wzięli udział: JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Michałowski, prof. dr hab. Urszula Bobryk – Prorektor ds. studenckich, dr Ewelina Panas – Koordynator UMCS ds. umiędzynarodowienia kształcenia oraz studenci.

Podczas wizyty przedstawicieli Ambasady Azerbejdżanu w Polsce na UMCS poruszono zagadnienia związane z kształceniem oraz pobytem studentów z Azerbejdżanu na naszej Uczelni. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie od 4 lat podejmuje intensywne działania zorientowane na pozyskiwanie studentów oraz wzmacnianie wizerunku UMCS w Azerbejdżanie. W 2015 roku na UMCS studiowało na kierunkach anglojęzycznych 3 studentów z Azerbejdżanu, w obecnym roku akademickim – 18.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    4 grudnia 2019