Spotkanie z przedstawicielem Uniwersytetu w Czelabińsku

7 czerwca 2017 r. Prorektor ds. Kształcenia, prof. Alina Orłowska, spotkała się z Dyrektor Centrum Językowego i Certyfikacji Instytutu Kształcenia Międzynarodowego Uniwersytetu w Czelabińsku, dr Nadieżdą Wiediakową. Tematem spotkania było omówienie współpracy w zakresie wymiany studentów, prowadzenia badań naukowych, staży dla kadry akademickiej oraz organizacji szkół letnich.

fot. K. Kozielewicz

    Aktualności

    Data dodania
    7 czerwca 2017