Spotkanie z płk. Jerzym Flisem

16 grudnia br. odbyło się spotkanie Rektora UMCS prof. Stanisława Michałowskiego z płk. Jerzym Flisem – Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie. W spotkaniu wzięła również udział dr Ewelina Panas – opiekun Legii Akademickiej UMCS.

Spotkanie było okazją do podsumowania dwóch edycji programu „Legia Akademicka” – ochotniczego przeszkolenia wojskowego studentów organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej, w których nasz Uniwersytet brał czynny udział. Rozmowa dotyczyła również planów związanych z kolejną, trzecią już edycją programu, do której przystąpi UMCS. Dyskutowano także o możliwościach zintensyfikowania współpracy w zakresie wzmocnienia wymiaru praktycznego zajęć realizowanych w ramach „Legii Akademickiej”.

Rektor Uczelni odebrał z rąk płk. Flisa dyplom uznania dla UMCS za udział w programie „Legia Akademicka” oraz pamiątkową statuetkę w podziękowaniu za owocną współpracę w dziedzinie działalności szkoleniowej oraz promowanie służby wojskowej wśród studentów UMCS.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności