Spotkanie z laureatami stypendium MNiSW

15 studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otrzymało stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia.

28 stycznia br. w Sali Senatu odbyło się uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych dla wyróżnionych studentów. W wydarzeniu uczestniczył Rektor UMCS, prof. Stanisław Michałowski oraz Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Alicja Borzęcka-Szajner.

Spośród 1087 złożonych wniosków przez studentów z uczelni z całego kraju, spełniających warunki otrzymania stypendium, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyłonił grupę 488 studentów, którym przyznał stypendium. Wśród laureatów znalazło się 15 żaków z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, którzy swoją pracą i wytrwałością udowodnili, że są pasjonatami nauki i ludźmi o otwartych umysłach.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i dziękujemy za wysiłek, jaki wkładają w swój rozwój naukowy.

Lista stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 1. Maksym Bonarek - prawo
 2. Kamil Bradliński - prawo
 3. Kamila Fituch -  prawo
 4. Marek Mierzwa - prawo
 5. Krzysztof Tomasz Niewęgłowski - prawo
 6. Patryk Szymon Patoleta - prawo
 7. Tomasz Belew - grafika
 8. Stanisław Paweł Kamiński - grafika
 9. Hanna Popruha -  grafika
 10. Monika Szydłowska - edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 11. Daria Kiraga - praca socjalna
 12. Izabela Joanna Kudlak - zarządzanie
 13. Damian Pieńkosz -  ekonomia
 14. Katarzyna Przytuła - finanse i rachunkowość
 15. Maciej Cezary Wodziński – filozofia

  Aktualności