Spotkanie z laureatami stypendium MNiSW

12 studentów z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otrzymało stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 25 stycznia w Sali Senatu UMCS odbyło się uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych dla wyróżnionych osób. W wydarzeniu uczestniczyli Rektor prof. Stanisław Michałowski, Prorektor ds. Studenckich prof. Urszula Bobryk, Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Alicja Borzęcka-Szajner oraz Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich dr Ewelina Panas.

Fot. Bartosz Proll

Stypendyści swoją pracą i wytrwałością udowodnili, że są pasjonatami nauki oraz ludźmi o otwartych umysłach. - Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom i dziękuję za wysiłek, jaki włożyliście w edukację i swój rozwój naukowy. Niech ta nagroda będzie dla Państwa źródłem prawdziwej satysfakcji i zachętą do podejmowania kolejnych wyzwań – gratulował studentom Rektor UMCS.

Lista stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 1. Kamila Łobko – studentka II roku studiów II st. na kierunku lingwistyka stosowana,
 2. Irmina Florek – studentka I roku studiów II st. na kierunku finanse i rachunkowość,
 3. Artur Potocki – student I roku studiów II st. na kierunku administracja,
 4. Karolina Głowacka – studentka V roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo,
 5. Anna Karykowska – studentka V roku studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo,
 6. Paweł Woźnicki – student I roku studiów II st. na kierunku chemia,
 7. Łukasz Baran – student I roku studiów II st. na kierunku chemia,
 8. Wiktoria Wizner – studentka I roku studiów II st. na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
 9. Renata Gogol – studentka IV roku studiów jednolitych magisterskich na kierunku grafika,
 10. Łukasz Łepik – student V roku studiów jednolitych magisterskich na kierunku grafika,
 11. Ilona Wałęcak – studentka V roku roku studiów jednolitych magisterskich na kierunku grafika,
 12. Henryk Widelski – student V roku studiów jednolitych magisterskich na kierunku malarstwo.

Laureaci otrzymali jednorazowo 15.000 zł.

  Aktualności

  Data dodania
  26 stycznia 2018