Spotkanie z laureatami stypendium Ministra Edukacji i Nauki

21 studentów z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otrzymało stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2022/2023.

Wśród nagrodzonych z UMCS znaleźli się:

Julia Kamila Bąk (biotechnologia),
Beata Izabela Chmielewska (filologia polska),
Valeriia Cholovska (grafika),
Vittoria Gajda (grafika),
Mateusz Jeleń (historia),
Joanna Agnieszka Kobiałka (grafika),
Bartosz Filip Korszun (grafika),
Dominika Dorota Kosidło (grafika),
Weronika Machała (produkcja medialna),
Monika Miazek (grafika),
Michael Mishchenkov (edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej),
Joanna Oleniuk (grafika),
Yeva Pyshnyk (grafika),
Oliwier Damien Radzikowski (grafika),
Natalia Beata Smorongiewicz (grafika),
Daniel Stempurski (turystyka i rekreacja),
Natalia Anna Szostakiewicz (grafika),
Paulina Szynkaruk (zarządzanie),
Sandra Urbanek (grafika),
Kinga Wójtowicz (edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych),
Kinga Patrycja Zarzeka (grafika).

11 maja br. w Sali Senatu UMCS odbyło się spotkanie Rektora UMCS prof. Radosława Dobrowolskiego i Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. Doroty Kołodyńskiej z laureatkami i laureatami tegorocznej edycji stypendium. W wydarzeniu wzięła także udział Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Alicja Borzęcka-Szajner wraz z przedstawicielkami Biura Spraw Studenckich.

Prof. Radosław Dobrowolski na wstępie pogratulował zebranym laureatom: – Cieszymy się, że możemy uhonorować Państwa sukcesy związane z przyznaniem stypendiów przez Ministra Edukacji i Nauki. Jest to duże wyróżnienie osobiste, a także powód do dumy dla Waszych rodzin i najbliższych. My również dostrzegamy Wasze aktywności i działania, jesteśmy z Was bardzo dumni i liczymy też na to, że uzyskane stypendia będą dla Was „dodatkowym motorem” do dalszych wysiłków i pracy.

Prof. Dorota Kołodyńska podkreśliła, że biorąc pod uwagę ogólnopolską statystykę, studenci naszej uczelni znaleźli się w czołówce pod względem liczby przyznanych stypendiów.

Na zakończenie części oficjalnej Rektor UMCS dodał: – Mam nadzieję, że przynajmniej z częścią z Was spotkamy się ponownie – może już za rok, przy wręczaniu kolejnych dyplomów lub innych nagród. Już teraz trzymamy kciuki za Was i za realizację Waszych kolejnych planów.

Radości z uzyskania stypendium nie kryli również sami studenci. Dla wielu z nich prace nad uzyskaniem stypendium wymagały poświęceń. Mateusz Jeleń, student historii i archiwistyki, podkreślił: – Praca naukowa nie jest wcale łatwą rzeczą. Od ubiegłego roku zacząłem regularnie jeździć na konferencje naukowe, podczas których prezentowałem różne, długo przygotowywane, referaty. W tym roku również zacząłem już prace nad artykułami naukowymi, które, mam nadzieję, wkrótce się ukażą i pozwolą mi zdobywać kolejne laury. Student dodał także, że swoją przyszłość zawodową wiąże z UMCS-em, a konkretnie ze Szkołą Doktorską Nauk Humanistycznych.

Z kolei Beata Chmielewska, studentka ostatniego roku filologii polskiej, powiedziała, że myśli o podjęciu studiów na kolejnym kierunku – e-edytorstwie, a w przyszłości też o kształceniu w szkole doktorskiej UMCS w dyscyplinie literaturoznawstwo. Na pytanie, czy trudno było zdobyć ministerialne stypendium, odpowiedziała: – Myślę, że to kwestia ciężkiej pracy i zaangażowania. Jeżeli faktycznie jesteśmy zdeterminowani do tego, aby osiągać sukcesy, to dla niektórych taka praca jest jednocześnie przyjemnością – dla mnie tak było.

Pod koniec marca br. – spośród 1104 wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium – Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przyznał stypendium 414 studentom, których wnioski zostały pozytywnie zarekomendowane. Jak podkreślają przedstawiciele Ministerstwa, wyróżnienie otrzymali najlepsi studenci repezentujący niemal wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne. Cieszymy się, że aż 21 osób z tej grupy to żacy naszego uniwersytetu.

Merytorycznym rozpatrzeniem wniosków zajmował się powołany przez MEiN Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców składający się 47 członków reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne. W porównaniu do wytycznych stosowanych w konkursach w latach ubiegłych, Zespół kierował się zasadą równego traktowania dyscyplin naukowych i artystycznych polegające na przyznawaniu stypendiów w równej liczbie w ramach poszczególnych dyscyplin. W przypadku wniosków zawierających osiągnięcia sportowe, studenci konkurowali wyłącznie między sobą, a nie w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    11 maja 2023