Spotkanie Rady Programowej Forum Kultury Studenckiej

W związku z planowanym w październiku tego roku w Akademickim Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka Forum Kultury Studenckiej, 28 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie online Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. dra hab. Radosława Dobrowolskiego i p.o. Dyrektora Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka, Izabeli Pastuszko, pomysłodawczyni Forum Kultury Studenckiej z Radą Programową projektu Forum Kultury Studenckiej, w której skład weszli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki – Podsekretarz Stanu, dr Anna Budzanowska, a także Beata Pukas–Turek oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa, Mateusz Adamkowski i Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, prof. Rafał Wiśniewski.

W spotkaniu wzięli udział też Rektorzy oraz Prorektorzy 14 uczelni wyższych, posiadających w swoich strukturach akademickie jednostki kultury:

 • Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Politechnika Śląska w Gliwicach, Przewodniczący KRASP,
 • Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Uniwersytet w Białymstoku,
 • Prof. dr hab. Stanisław Głuszek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Uniwersytet Gdański,
 • Prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
 • Prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga, Prorektor ds. studiów,
 • Prof. dr hab. inż. Rafał Dańko, Prorektor ds. studenckich,
 • Dr hab. inż. Izabela Major, prof. PCz, Prorektor ds. nauczania, Politechnika Częstochowska,
 • Dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. ucz., Prorektor ds. studenckich, Politechnika Łódzka,
 • Prof. dr hab. Beata Przyborowska, Prorektor ds. studenckich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

oraz Mateusz Grochowski, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP.

Fot. Agnieszka Dudek

Na spotkaniu zostały poruszone kwestie dotyczące m.in. podstaw prawnych rozwoju kultury akademickiej w naszym kraju, a także trudności i wyzwań z nim związanych, możliwości wsparcia działań realizowanych w ramach projektu oraz zakres przyszłych prac zespołu ds. opracowania rozwiązań systemowych dla rozwoju kultury studenckiej w Polsce. Podsumowane zostały także dotychczasowe działania podjęte w toku realizacji projektu Forum Kultury Studenckiej, w tym badania pn. Diagnoza kierunków rozwoju kultury studenckiej w Polsce oraz planowane zadania w 2021 roku.

Kluczową częścią Forum Kultury Studenckiej będzie planowane na jesień 2021 r. Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej zorganizowane w ACK UMCS Chatka Żaka, na którym zaprezentowana zostanie dogłębna analiza zjawiska kultury studenckiej w realiach XXI wieku. Inicjatywa ta będzie docelowo działaniem cyklicznym, stale monitorującym kierunki rozwoju kultury studenckiej w Polsce.

Więcej o Forum: https://www.umcs.pl/pl/ogolnopolskie-forum-kultury-studenckiej,19368.htm

  Aktualności