Spotkanie organizacyjne i test diagnostyczny dla studentów z Ukrainy

3 września br. w Auli Wydziału Humanistycznego UMCS odbyło się spotkanie dla studentów z Ukrainy, którzy od października rozpoczną studia w Uniwersytecie.

Na spotkanie przybyło 178 młodych osób. Powitała je Prorektor ds. Studenckich prof. Urszula Bobryk, która wyraziła jednocześnie zadowolenie z przyjazdu tak licznej grupy młodych ludzi oraz pragnienie, aby ich pobyt na uczelni stał się szansą nie tylko do zdobycia wykształcenia, ale również drogą do rozwoju osobistego, językowego, poznania wielu ciekawych ludzi i nawiązania przyjaźni.

Pani Alicja Borzęcka-Szajner, Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS, zapoznała studentów z ofertą zajęć artystycznych, sportowych i kulturalnych przygotowanych przez Biuro Obsługi Studentów i Studentów Zagranicznych.

Następnie studenci napisali test kwalifikacyjny z języka polskiego.

We wrześniu UMCS oferuje studentom intensywny kurs języka polskiego  (100 godz.), który odbędzie się w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS.

 fot. W. Kostko

    Aktualności