Spotkanie noworoczne

7 stycznia 2020 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyło się tradycyjne, uroczyste spotkanie noworoczne.

Wydarzenie swoją obecnością uświetnili: Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski, Prezydent Miasta Lublin – dr Krzysztof Żuk oraz JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk. W spotkaniu wzięły również udział władze uczelni, nauczyciele akademiccy, doktoranci i studenci, a także pracownicy administracji i obsługi.

Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski podziękował zebranym za obecność i wsparcie oraz podsumował miniony rok. Po oficjalnych przemówieniach zebrani w Sali Senatu mieli okazję porozmawiać i złożyć sobie życzenia.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    10 stycznia 2020