Spotkanie Noworoczne

4 stycznia 2016 r. w Sali Senatu UMCS odbyło się tradycyjne, uroczyste Spotkanie Noworoczne. Wśród zgromadzonych gości, w spotkaniu uczestniczyli: władze rektorskie i dziekańskie Uniwersytetu, pracownicy i studenci UMCS, przedsiębiorcy i przedstawiciele władz samorządowych.

    Aktualności

    Data dodania
    7 stycznia 2016