Spotkanie noworoczne

10 stycznia br. na placu Marii Curie-Skłodowskiej odbyło się spotkanie noworoczne dla członków społeczności akademickiej naszej Alma Mater. Wśród zgromadzonych osób byli przedstawiciele władz uczelni, nauczyciele akademiccy, doktoranci i studenci, a także pracownicy administracji i obsługi.

Jak podkreślił na wstępie Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski, po rocznej przerwie powróciliśmy do dobrej tradycji zgromadzeń noworocznych. Ze względu na obostrzenia epidemiczne spotkanie odbyło się na otwartej przestrzeni, w sercu miasteczka akademickiego – pod pomnikiem patronki UMCS. JM podziękował zebranym za obecność oraz podsumował 2021 rok w kilku wymiarach: naukowo-badawczym, dydaktycznym, w obszarze organizacyjno-administracyjnym, a także w kontekście wspierania kultury studenckiej i sportu akademickiego. Rektor zaznaczył, że miniony rok był bardzo trudny, a 2022 rok przynosi nowe wyzwania, jednak ze względu na pewien optymizm i wspólnotę myślenia w sprawach ważnych dla Uniwersytetu, udało się zrealizować wiele deklarowanych wcześniej zamierzeń: – Nasza uczelnia znalazła się w międzynarodowych rankingach, warto o tym wspomnieć, bo jest to pewne zobiektywizowanie i spojrzenie na naszą aktywność naukowo-badawczą przez osoby niezależne i oceniające funkcjonowanie Uniwersytetu przez pryzmat efektów jego działalności, publikacji i działań projektowych. (…) To wynik Państwa pracy i zaangażowania, za co chciałbym w tym momencie bardzo podziękować.

Prof. Dobrowolski wspomniał o wprowadzeniu dodatkowego wsparcia za efektywność działań naukowych, czego wynikiem są m.in. artykuły w wysoko punktowanych czasopismach, a także dodatki projektowe czy granty dla młodych badaczy. Rektor podkreślił także, że poza miejscem w rankingach międzynarodowych, zanotowaliśmy również duże sukcesy indywidualne pracowników UMCS. Chodzi m.in. o zestawienie 2 % najczęściej cytowanych naukowców na świecie, gdzie znalazło się aż 18 naukowców z grona naszych pracowników.

­– Chciałbym również zasygnalizować najważniejsze sukcesy w innych sferach aktywności uniwersyteckiej i przypomnieć, że udało nam się utrzymać, pomimo trudnej sytuacji pandemicznej, jak i pogłębiającego się niżu demograficznego, wyniki rekrutacji na poziomie zbliżonym do lat ubiegłych. Przyjęliśmy w poczet społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu 7200 nowych studentów, z czego 10% to obcokrajowcy. Stale rozszerzamy ofertę edukacyjną, w bieżącym roku planowane są kolejne nowe kierunki, w tym również anglojęzyczne.

Rektor przypomniał także o sukcesach w wymiarze kultury studenckiej, m.in. organizacji Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej w ACKiM, które to wydarzenie tak naprawdę wyznaczyło nową linię aktywności w tej sferze. JM wspomniał również o sporcie akademickim i historycznym osiągnięciu studentek UMCS, które wróciły z Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio z trzema medalami w pełnej palecie barw ­– od brązu po złoto.

Nakreślając cele na bieżący rok, prof. Dobrowolski podkreślił, że rozpoczynamy czas niełatwy i pełen wyzwań, wymagający od nas wszystkich pełnej mobilizacji oraz zaangażowania. Mimo to patrzymy w przyszłość z pewną dozą optymizmu. Na koniec Rektor złożył wszystkim zebranym noworoczne życzenia: dużo spokoju, wytchnienia, normalności i przede wszystkim zdrowia. – Te życzenia zdrowia wydają się mimo wszystko życzeniami najważniejszymi nie tylko dzisiaj, ale również przez cały nadchodzący rok. Wyzwań nam nie zabraknie, myślę, że w pełni mamy tego świadomość, ale trzymajmy się razem, budujmy wspólnotę akademicką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, dbajmy o jego markę i jakość, a przy tym nie zapominajmy także o własnym zdrowiu. Życzę Państwu i Państwa najbliższym wszystkiego dobrego w tym nowo rozpoczętym roku.

Po przemówieniu Jego Magnificencji zebrani mieli okazję porozmawiać i złożyć sobie życzenia noworoczne. Ciepłą i serdeczną atmosferę dopełnił świąteczny poczęstunek.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji:

Fot. Bartosz Proll, Klaudia Olender

    Aktualności