Spotkanie JM Rektora UMCS z uczestnikami Lata Polonijnego 2014

24 lipca br. w auli CJKP odbyło się spotkanie władz UMCS z JM Rektorem Prof. Stanisławem Michałowskim i Panią Prorektor ds. Studenckich Prof. sztuk muz. Urszulą Bobryk ze słuchaczami Lata Polonijnego 2014.

Fot. Wiaczesław Kostko

W spotkaniu wzięli również udział Rzecznik Prasowy mgr Magdalena Kozak-Siemińska, przedstawiciel uniwersyteckiego Centrum Promocji mgr Marcin Gołębiowski, redaktor naczelny „Wiadomości Uniwersyteckich” mgr Ewa Kawałko-Marczuk, przedstawiciel Biura Prasowego mgr Aneta Adamska, przedstawiciel Działu Rekrutacji mgr Natalia Derevinska-Sobiecka oraz przedstawicielka Urzędu Miasta mgr Wiktoria Herun, zajmująca się programem „Study in Lublin”. JM Rektor UMCS przedstawił uczestnikom spotkania historię Uniwersytetu i zaprezentował aktualną ofertę edukacyjną UMCS. Rozmawiano na temat możliwości studiowania cudzoziemców na naszej Uczelni oraz formach współpracy pomiędzy UMCS i uniwersytetami ukraińskimi. Wśród słuchaczy Lata Polonijnego, obok studentów zagranicznych uczelni, znajdują się także nauczyciele języka i kultury polskiej, działacze i animatorzy życia kulturalnego w polskich środowiskach polonijnych. Uczestnicy odbywających się w UMCS kursów z uwagą wysłuchali informacji przedstawionych przez władze Uczelni i towarzyszących im pracowników, a następnie zadawali dużo szczegółowych pytań na intersujące ich tematy. Rozmowy jeszcze długo toczyły się w kuluarach. Miejmy nadzieję, że spotkanie to zaowocuje nawiązaniem nowych kontaktów miedzy UMCS i uniwersyteckimi ośrodkami na Wschodzie, a także wzrostem zainteresowania cudzoziemców z tych regionów studiami ma  naszym Uniwersytecie.

Anna Dunin-Dudkowska

 

    Aktualności

    Data dodania
    25 lipca 2014